40% verpleegkundigen moet bijscholing zelf betalen

verpleegkundigenVerpleegkundigen willen graag bijscholen, maar 40% van hen moet het regelmatig helemaal of deels zelf betalen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek naar de bij- en nascholingsbehoeften van verpleegkundigen dat in opdracht van het vakblad Nursing en VDO Opleiding en advies is uitgevoerd.

In de thuiszorg ligt het percentage nog hoger, daar moet maar liefst 67% de studiekosten zelf betalen. 68% van de verpleegkundigen moet de bij- en/of nascholing (geheel of gedeeltelijk) in de eigen tijd volgen, in de thuiszorg moeten bijna alle verpleegkundigen dat (92%).

Het onderzoek naar de bij- en nascholingsbehoeften van verpleegkundigen is uitgevoerd door onderzoeksbureau DUO Market Research in opdracht van verpleegkundig vakblad Nursing en VDO Opleiding en advies, onderdeel van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 270 verpleegkundigen hebben, na een telefonisch verzoek daartoe, een online vragenlijst ingevuld.

Kwaliteitswet
Een zorginstelling is conform de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht te zorgen voor goed personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. In dit verband is het opmerkelijk dat slechts 47% van de respondenten zich gestimuleerd voelt door hun werkgever tot het volgen van een opleiding of bijscholing. In de thuiszorg is dat percentage nog lager (33%). Bovendien geeft 30% aan dat drukte op het werk het volgen van bijscholing onvoldoende toelaat. 54% weet niet wat de voorwaarden zijn om kans te maken op een door de werkgever betaalde opleiding/bijscholing en 88% weet niet hoe groot het scholingsbudget van de instelling waarvoor hij/zij werkt is.

Eigen verantwoordelijkheid verpleegkundige
De respondenten is gevraagd hoe zij in het algemeen het opleidingsniveau van zichzelf en hun collega’s beoordelen. Een kwart van hen is van mening dat het opleidingsniveau af en toe te wensen overlaat. Volgens Ivo Sindram, advocaat bij De Mul Zegger Advocaten, is dat echter niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de verpleegkundige zelf. “Van een professional mag worden verwacht dat hij of zij zelf de vakkennis op peil houdt en dat niet laat afhangen van de werkgever”, aldus Sindram. “Een verpleegkundige die een fout maakt als gevolg van onvoldoende vakkennis, kan zich in een eventuele procedure niet met succes verweren met het feit dat de werkgever geen geld beschikbaar stelde voor bijscholing of dat de werkdruk een bijscholing niet toeliet. Ook de rechter gaat uit van een eigen professionele verantwoordelijkheid.”

Loopbaanontwikkeling belangrijk voor binding
Door het toenemende tekort aan verpleegkundigen is het op dit moment niet alleen belangrijk om nieuw personeel te werven, het is minstens zo belangrijk ervaring op de werkvloer te koesteren en de uitstroom tot een minimum te beperken. Een goede loopbaanontwikkeling is daarvoor een belangrijke voorwaarde, dat blijkt uit het feit dat 78% zich meer betrokken bij de organisatie voelt door bijscholing en 34% scholing zelfs als een stimulans ervaart om bij de huidige werkgever in dienst te blijven.

Aandacht voor bij- en nascholing
93% van de verpleegkundigen geeft aan dat bijscholen noodzakelijk is om bij te blijven. Daarom organiseert Nursing in samenwerking met VDO Opleiding en advies op dinsdag 15 december 2009 een symposium over het bij- en nascholen van verpleegkundigen tijdens het Nursing Event 2009. Het Nursing Event is het grootste vakevenement voor verpleegkundigen met een uitgebreid deskundigheidsbevorderend workshopprogramma. Het vindt plaats op 14 en 15 december 2009 in De Reehorst te Ede.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek vindt u in het novembernummer van Nursing. Het volledige onderzoek is te downloaden via www.nursing.nl.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________
DELEN
Vorig artikelKindermedicijn.nl
Volgend artikelOprichting ViiV Healthcare
Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.