Milieuvriendelijker productie van ampicilline

professor1Rijksuniversiteit Groningen
Protein engineering of pencillin acyluse for improved antibiotic synthesis
Datum: 16 november 2009
Promotie: S.A.W. Jager, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Protein engineering of pencillin acyluse for improved antibiotic synthesis
Promotor(s): prof.dr. D.B. Janssen
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Door veranderingen in een enzym aan te brengen, heeft Simon Jager dat enzym geschikter gemaakt voor gebruik bij de productie van ampicilline en andere (b-lactam) antibiotica. Bij de energieverslindende productie van deze stoffen worden tot nog toe gechloreerde oplosmiddelen gebruikt. Met behulp van de nieuwe enzymen kunnen deze antibiotica op een milieuvriendelijker manier geproduceerd worden.

Het meest bekende antibioticum is penicilline. Maar omdat veel bacterien inmiddels resistent zijn geworden tegen penicilline, zijn er verwante stoffen als ampicilline nodig. Milieuvriendelijker productiemethoden, zoals door middel van biokatalyse, zouden de huidige kunnen vervangen. Het enzym penicilline acylase kan de productie van ampicilline katalyseren, maar de opbrengst is te laag om industrieel aantrekkelijk te zijn. Simon Jager heeft op verschillende manieren (zoals plaatsgerichte mutagenese en gecontroleerde evolutie) getracht dit enzym zo te veranderen dat het in staat is de reactie efficienter te katalyseren en de opbrengst te verhogen. Beide methoden leverde verbeterde mutanten op, die een goede bijdrage kunnen leveren om ampicilline op een groene manier te produceren.

Simon Jager (Leeuwarden, 1974) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn promotieonderzoek uitvoerde bij de afdeling Biocatalysis and biotransformation van onderzoeksschool GBB. Momenteel is hij als zeilinstructeur werkzaam bij Amorgos BV.