Bij subcutane H1N1 vaccinatie en antistolling meer lokale reacties

0
1094

griepvaccin h1n1Pandemrix en Focetria (beide geadjuveerde griepvaccins) zijn alleen geregistreerd voor intramusculaire toediening. Bij subcutane toediening kan het adjuvans mogelijk heftiger lokale reacties geven. Patienten met een (aangeboren of verworven) stollingsstoornis hebben bij het toedienen van intramusculaire injecties echter een verhoogde kans op het krijgen van spierbloedingen. Daarom gelden onderstaande adviezen:

Bij de volgende patienten wordt diep subcutane toediening geadviseerd:

  • patienten met ernstige stollingsstoornissen zoals hemofilie of de ziekte van Von Willebrand;
  • patienten die cumarinederivaten gebruiken
  • patienten die therapeutisch heparine of fraxiparine gebruiken
  • patienten die clopidogrel gebruiken in combinatie met hoog gedoseerde salicylaten             (therapeutische dosering, zoals bv bij reuma)

Bij de volgende patienten dient te worden overlegd met de behandelend specialist:

  • patienten met een trombopathie
  • patienten met een trombopenie en een trombocytenaantal < 50 x 109/l.

Bij de volgende patienten kan het vaccin wel intramusculair worden toegediend, mits het langzaam wordt ingespoten:

  • patienten die salicylaten gebruiken
  • patienten die clopidogrel gebruiken
  • patienten die preventief fraxiparine gebruiken

Bron: NHG