Eed van Moslims

1
227

islamIn de basis beschouwd heeft de mens met zijn vermogen tot bewustzijnsverheffing ook een discriminatievermogen verworven in verhoogd bewustzijn, het Genesis verhaal verwijst er naar. Over het algemeen heeft de mens de keuze om goed of kwaad te doen met een verworven vaardigheid. Door de gehele geschiedenis heen zijn er ook denkers (hoog opgeleide) vormgevers van het kwaad geweest. Net zo goed als dat er weldoeners waren voor de mensheid.

De geschiedenis van de westerse medische zorg kende een ook bilateraal karakter, enerzijds was er het streven naar curatieve zorg, en anderzins heerste tot nog niet zo lang geleden de opvatting dat ‘minderwaardigen’ geelimineerd dienden te worden, en als zodanig ook gebruikt konden worden in onder andere experimenten op psychiatrisch vlak. De eed van de arts schijnt ook een interne geheime code te hebben: De eed van hyppocritus? Dit principe is echter niet door ene A.H. uitgevonden in de jaren dertig van de vorige eeuw, het bestond al voordat de Engelse arts Francis Galton de term eugenetica hiervoor bedacht rond 1883; gerenommeerde psychiaters van Amerikaanse en Duitse nationaliteit gingen hiermee aan de slag. Er  was zelfs een Nederlandse psychiater die ook aandacht aan dit onderwerp heeft besteed. In eerste instantie was eugenetica een overheersingsapparaat wat ook ingezet werd om de slavernij beheersbaar en controleerbaar  te houden. Slaven zouden ziek zijn als ze weg zouden willen lopen van hun ‘eigenaar’… Eigenlijk zou je in een zekere zin de heksenverbranding als polariserend machtsmiddel hier bij kunnen voegen. Niets nieuws dus onder de zon. Elke groep die zich meerderwaardig acht ten opzichte van een andere groep die daarmee lager gesteld wordt, kan overgaan tot een rechtvaardigings’talk’ om dit soort ideeen te realiseren, afgezien het gegeven dat het gedachtegoed ook aangewend kan worden om tegenstanders op persoonlijk vlak te elimineren.

”Whoever killeth a human being, not in liew [!!!] of another human being nor because of mischief on earth, it is as if he hath killed all mankind.” (Advocaat van de Duivel: ”De uitspraak impliceert een vergaande opgedrongen euthanasiewetgeving…”)  Het commentaar van Ayatollah Ahmad Jannati is niet het commentaar van God. Alles is onderhevig aan interpretatie.  Maar de interpretatietekst die Do-little aanhaalt, verschilt niet veel van de eugenetica-visie die hier in West-Europa gebezigd werd…  Ik zeg niet dat we de ogen moeten sluiten voor de bevinding over deze moslim dokters, maar we moeten deze wel in een bredere context plaatsen, omdat het anders de suggestie kan wekken dat dit inherent aan het moslim zijn is.  Daarom tot slot nog even dit: Een belangrijke uitspraak uit de Zen van Shunkai was: dat Zen één ding is, en dat de volgelingen vaak heel wat anders is. De eed van de gelovige is er primair om zich te verdiepen op het religieuse pad, hetgeen een innerlijke verdieping betekent in het hier en nu, en niet een uiterlijke reeks aan daden die nog meer ‘aards genot in gene zijde’ beloven. Eigenlijk worden er hier twee morele gebieden met afzonderlijke schendingsvorm met elkaar verweven benoemd: een dokter die uit naam van God het leven ontneemt.

1 REACTIE

  1. Het bovenstaande had ik ook geschreven in reactie op https://www.medicalfacts.nl/2007/07/04/eed-van-moslim-artsen-schept-precedent-voor-jihad/

    Vanwege de zorg voor een naaste van mij in kankerbehandeling (,wat overigens dusver goed verloopt!), ben ik de laatste tijd in nogal wat zorginstellingen en ziekenhuizen geweest, patienten worden namelijk nogal eens overgplaatst. Wat mij opviel was de zorg en toewijding waarmee (ook) moslima’s in de zorg werkten. Ik wilde aldus een iets breder commentaar geven op het relaas van Do-little.

Comments are closed.