Kick-off nationaal lesproject mondgezondheid op basisschool

Zwarte piet leert poetsen!Hou je mond gezond!
Een gezonde mond voor ieder kind. Dat is het doel van het nieuwe lesproject ‘Hou je mond gezond!’ voor basisscholen en peuterspeelzalen dat het Ivoren Kruis en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) vandaag introduceerden op de Comeniusschool in Zeist. NMT-voorzitter Rob Barnasconi en Ivoren Kruis voorzitter Teun Rietmeijer verzorgden samen met Dolores Leeuwin en tandarts Laura Sprock uit Zeist de kick-off voor dit nieuwe landelijke onderwijsproject door het geven van poetstips aan Sinterklaas en zijn ‘poetspieten’ die de school speciaal voor de start van dit project bezochten. Aansluitend gaf tandarts Laura Sprock de kinderen uit groep 4 de eerste ‘Hou je mond gezond! les over mondverzorging. Tijdens deze bijzondere les werd de leerlingen kennis bijgebracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes, tanderosie (oplossen tandglazuur door zuren) en de zeven eet- en drinkmomenten. Alle 9.000 basisscholen, 4.000 peuterspeelzalen en 12.500 tandheelkundige professionals in ons land ontvangen kosteloos het onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’.

Kindergebitten verslechterd
“De verslechterde situatie van de kindergebitten in ons land is de aanleiding voor de ontwikkeling van het lesproject ‘Hou je mond gezond!’. Gebleken is dat 25% van de kinderen in Nederland zijn tanden niet of slecht poetst. Bovendien komen nog te veel kinderen niet of te laat bij de tandarts. Ouders horen kinderen vanaf jonge leeftijd -voor het tweede jaar- mee te nemen naar de tandarts of mondhygienist”, aldus NMT-voorzitter Rob Barnasconi. “Over caries hebben leerkrachten, kinderen en ouders behoorlijk wat kennis. Van tanderosie weten ze veel minder”, zegt Ivoren Kruis voorzitter Teun Rietmeijer. Centraal onderdeel van het lesproject is het geven van een ‘poetsles’ op school door een tandarts, mondhygienist, (preventie)assistent of GGD-medewerker. Deze tandheelkundige zorgverlener leert de kinderen goed tandenpoetsen en legt uit dat onder andere frisdranken tandglazuur kunnen oplossen, dat tanden zonder glazuur erg pijn kunnen doen en dat eenmaal weggesleten glazuur nooit meer terugkomt. Twee keer per jaar bezoeken van de tandarts of mondhygienist is belangrijk voor het krijgen en behouden van een gezonde kindermond. Veel ouders weten niet dat een bezoek aan de tandarts of mondhygienist is opgenomen in de basisverzekering en dus voor kinderen tot 22 jaar gratis is verzekerd.

Terugdringen caries en tanderosie
Het lesproject Hou je mond gezond! is ontwikkeld door het Ivoren Kruis en wordt georganiseerd in samenwerking met de NMT en het programma Kies voor gaaf! waarin tandartsen, mondhygienisten en GGD-medewerkers zijn verenigd. Doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van caries (gaatjes) en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Verder willen de organisaties bij kinderen op peuterspeelzalen en basisscholen bewustwording creeren van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstiger vermijdbare ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en aan voedingsgedrag gerelateerde kankers.

Meer informatie over het onderwijsproject is te vinden op www.houjemondgezond.nl.

Recente artikelen