Meer dan 2% van de zorginstellingen voldoet niet aan streefnorm van het Waarborgfonds

Array

zorgkostenVermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak
De financiele positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciele dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Meer dan een kwart van de zorginstellingen heeft een vermogenspositie die niet voldoet aan de streefnorm van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Gemiddelde solvabiliteit 2006-2008 nauwelijks verbeterd
Ondanks de toegenomen risico’s door marktwerking is de solvabiliteit in de zorg in 2008 niet veel verbeterd ten opzicht van 2007. De solvabiliteit geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen. De solvabiliteit van de ziekenhuizen is het laagst, 12 procent in 2007 en 13 procent in 2008. De andere zorgsectoren doen het iets beter met gemiddeld 15 tot 17 procent.
Het eigen vermogen van zorginstellingen (met uitzondering van universitaire medische centra) is in 2008 ten opzichte van 2007 met 8,3 procent gestegen tot 5,8 miljard euro.

Gemiddelde solvabiliteit per zorgsector

cbs1

Eisen voor veel instellingen niet haalbaar

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector staat garant voor bankleningen voor zorginstellingen en verlangt een minimale solvabiliteit tussen de 10 en de 20 procent, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In 2008 had echter ongeveer een kwart van alle instellingen een solvabiliteit onder de 10 procent. Dit is de groep met de grootste problemen.
Een derde van de instellingen had in 2008 een solvabiliteit boven de 20 procent. De meeste instellingen scoren tussen de 10 en 20 procent. Of dit problematisch is hangt af van de omstandigheden. Zo hebben ziekenhuizen relatief veel onderpand in de vorm van gebouwen, terreinen en medische apparatuur, waardoor lagere drempelwaarden dan in andere zorgsectoren worden gehanteerd.

Instellingen per zorgsector naar mate van solvabiliteit, 2008

cbs2

Vermogenspositie zorginstellingen slechter dan onderwijs en commerciele dienstverlening
De solvabiliteitspercentages in de zorgsector zijn in 2007 laag in vergelijking met de sectoren onderwijs (37 procent), commerciele dienstverlening (30 procent) en, industrie en bouw (65 procent). De meeste onderwijsinstellingen zijn net als de zorginstellingen grotendeels publiekgefinancierd en een groot deel van hun bezittingen bestaat uit gebouwen en terreinen. Deze bezittingen worden met name gefinancierd met eigen vermogen. Het is daarom opvallend dat de gemiddelde solvabiliteit in de zorgsector zoveel lager ligt dan in de onderwijssector.

Gemiddelde solvabiliteit in zorg, onderwijs en bedrijfsleven

cbs3

Hilde Keuning en Karin Riksen

Bron:CBS, Financieel-economische positie van zorginstellingen in 2006-2008 (hoofdstuk 2)

Ondernemingen in de zorgsector naar solvabiliteit

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen