Hoogste niveau verzuim in 2009

verzuimspiegelOnder invloed Mexicaanse griep
Onder invloed van de Mexicaanse griep heeft het ziekteverzuim eind november het hoogste niveau van 2009 bereikt. Het gaat hierbij om het ziekteverzuim  in de branches Kinderopvang (6,04%), Jeugdzorg (7,31%) en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (5,61 %).
Het ziekteverzuim in november is beduidend hoger dan in de voorafgaande maanden.  In de branche Kinderopvang en Jeugdzorg waren 1,5 % meer ziektemeldingen. In de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening betekende het zelfs een stijging met 2 %. (zie tabel).
Dit komt naar voren uit de VerzuimSpiegel van FCB. De VerzuimSpiegel is gekoppeld aan het PersoneelsInformatie (PI)-systeem van grote organisaties. Daarnaast houden kleinere organisaties hun verzuim rechtstreeks bij in de VerzuimSpiegel. In totaal gaat het op dit moment om 23.000 medewerkers. Hierdoor is het mogelijk om op dagelijkse basis de ontwikkeling van het verzuim in de branches te volgen.

Overigens is er ook nog geen sprake van een daling in het verzuim. De vraag is dus hoe het verzuim zich verder zal gaan ontwikkelen.
Bekijk ook: www.fcbwjk.nl