Dierenartsen teleurgesteld over ruimingen Q-koorts

0
142

geitjeDe dierenartsen in Nederland zijn erg teleurgesteld over het besluit van de ministeries van VWS en LNV om alle drachtige geiten en schapen op de met Q-koorts besmette bedrijven te ruimen. Desondanks hebben zij begrip voor de maatregel die genomen is op basis van nieuwe informatie van het Centraal Veterinair Instituut (CVI), aldus de KNMvD, de beroepsvereniging voor dierenartsen.

De KNMvD was duidelijk in haar standpunt dat alles op alles gezet moest worden om niet-besmette drachtige dieren te identificeren en alleen de besmette dieren te ruimen. Op basis van de laatste gegevens moet nu worden geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak van vaccinatie en individuele controle op infectiestatus volgens de veterinair deskundigen van het CVI onvoldoende zekerheid biedt voor de volksgezondheid. De ministeries hebben er dan ook toe besloten om over te gaan tot ruiming van alle drachtige dieren op de besmette bedrijven.
De KNMvD betreurt dit op ethische gronden, maar begrijpt dat dit besluit is genomen. Wel zullen de dierenartsen zich hard blijven maken voor een strikte bewaking van het dierenwelzijn gedurende het ruimingproces. Daarnaast heeft de KNMvD nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van een individuele ethische afweging voor elke dierenarts die bij dit ruimingproces betrokken wordt.
De KNMvD zal zich de komende tijd blijven inzetten voor een grondige evaluatie van het verloop van deze uitbraak van Q-koorts in een uiterste poging om dergelijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk te helpen voorkomen.

Vorig artikelHoge Flux Reactor Petten op 19 februari 2010 weer
Volgend artikelDiëtist gaat overgewicht met succes te lijf
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.