Aantal zieken door Mexicaanse griep neemt verder af

0
185

h1n1 anti virale middelenHet aantal mensen dat deze week in het ziekenhuis is opgenomen met de Mexicaanse griep/ Nieuwe Influenza A (H1N1) is opnieuw afgenomen ten opzichte van een week eerder. Vijftig mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen, vorige week waren dit er nog 104. Daarnaast werd 1 nieuw sterfgeval gemeld: een 63-jarige man met onderliggend lijden. Deze overleden persoon was niet gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Tot nu toe zijn 51 mensen overleden  als gevolg van de griep, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie metverder afgenomen ten opzichte van vorige week, 50 patienten zijn deze week gemeld tegenover 104 vorige week.
Uit de leeftijdsverdeling van de patienten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 92% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (27%). In totaal zijn tot en met 16 december 2124 patienten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 51 patienten overleden. Bij 57% van de opgenomen patienten en bij 90% van de overleden patienten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patienten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week verder gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 5,7 per 10.000 inwoners. Bij 5 van de 25 onderzochte monsters (20%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,1 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 4 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 9 IC opnames gemeld. In totaal zijn 203 patienten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patienten hadden 115 personen mechanische beademing nodig en 69% van de patienten had een onderliggend lijden.

Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 95% van het type A (H1N1).

Tot en met deze week zijn in Nederland 13 patienten gediagnosticeerd, waarvan 2 deze week, met een Nieuwe Influenza A (H1N1) virus wat resistent is tegen het antivirale middel Tamiflu (oseltamivir) waarmee deze patienten zijn behandeld. Vier van deze patienten zijn overleden. Rondom de 13 patienten zijn tot nu toe geen laboratoriumbevestigde gevallen van transmissie van het Tamiflu resistent influenzavirus gevonden.
Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

Tot en met woensdag zijn er 2124 patienten in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van de griep. Begin november werden wekelijks nog meer dan driehonderd mensen opgenomen met Mexicaanse griep. Meer dan de helft van hen had al medische klachten. Negentig procent van alle overledenen was al ziek. In de week die eindigt op woensdag 9 december 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten isverder afgenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland, die nu afneemt richting de baseline. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen, IC opnames en overlijdens is ook verder gedaald ten opzichte van vorige week. Er is in de afgelopen week 1 persoon overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), die bekend was met onderliggende medische problematiek.