Financiering Orbis rond

0
211

orbisDe Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern heeft vandaag overeenkomsten getekend betreffende de financiering van de reorganisatie en het Sociaal Plan, alsmede de herfinanciering van een overbruggingskrediet dat werd getroffen bij de bouw van het Orbis Medisch Centrum. De nieuwe herfinancieringovereenkomst loopt tot 1 januari 2011.

Bestuursvoorzitter Cees Sterk: “Aan een lange en voor velen onzekere periode komt vandaag een einde. Met deze financieringen is de continuïteit van het concern gewaarborgd en komt een gezonde exploitatie in zicht. Orbis zet hiermee een belangrijke stap om blijvend hoogwaardige zorg te leveren in Zuid-Limburg. Bovendien kunnen we hiermee de vertrekkende medewerkers het door ons nagestreefde sociaal plan bieden”.
Financiering Sociaal Plan en overbruggingskrediet
In de voorbije maanden werden toezeggingen van de Gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, zorgverzekeraar CZ en de specialisten van het eigen ziekenhuis in samenwerking met de huisbankiers ABN/AMRO en Fortis vastgelegd in borgstellingovereenkomsten.  Deze borgstellingovereenkomsten waren noodzakelijk om een financiering van het Sociaal Plan mogelijk te maken. De reden dat de ondertekening van deze overeenkomsten zo lang heeft geduurd, heeft alles te maken met de juridische en financiele complexiteit van en de onderlinge samenhang tussen de overeenkomsten. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomsten betreft de sloop van de oude ziekenhuislocatie aan de Walramstraat te Sittard. Bij het zoeken naar een oplossing voor de sloop heeft Orbis intensief samengewerkt met de Gemeente Sittard-Geleen en het Waarborgfonds (WfZ).

Voor de reorganisatie en het Sociaal Plan is een bedrag van ruim 17,0 miljoen euro beschikbaar. Hierdoor kon heden het Sociaal Plan ook door de Raad van Bestuur worden getekend; de vakbonden hadden al eerder getekend.

Bij het overbruggingskrediet (noodzakelijk vanwege het aflopen per 1 oktober 2009) gaat het om een bedrag van 175 miljoen euro.

De financieringen zijn getroffen bij huisbankiers ABN/AMRO en Fortis.

Personele reorganisatie
De getroffen financiering stelt Orbis in staat om invulling te geven aan het Sociaal Plan. Op 1 december j.l. is de personele reorganisatie, die enkele malen werd uitgesteld, van start gegaan. Inmiddels is met alle 460 boventallige medewerkers een gesprek gevoerd over hun positie. Bij de aankondiging van de reorganisatie in maart 2009 werd nog uitgegaan van 700 boventallige medewerkers. Intussen heeft een aanzienlijk aantal medewerkers reeds een baan elders gevonden.
De boventallig verklaarde medewerkers kunnen solliciteren op nieuwe vacatures of hun belangstelling laten gelden voor bestaande functies. Ook kunnen deze medewerkers gebruik maken van de vertrekregelingen, zoals de regeling die geldt voor 57-plussers.

Verwacht wordt dat er uiteindelijk voor ongeveer 200 medewerkers geen toekomst binnen Orbis zal zijn.  Samen met UWV WERKbedrijf, de Gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg heeft Orbis op 11 december een mobiliteitscentrum geopend om deze medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Oude ziekenhuislocatie
In goed overleg met de Gemeente Sittard-Geleen en het Waarborgfonds is een oplossing getroffen voor de sloop van de oude ziekenhuislocatie van ruim 6 hectare aan de Walramstraat in het centrum van Sittard.  De Gemeente Sittard-Geleen verleent Orbis een krediet voor genoemde sloop. De sloop van het oude ziekenhuis is inmiddels gegund, waarbij is overeengekomen dat deze op 31 december 2010 moet zijn afgerond.

Samen op weg naar een gezonde toekomst
De afgelopen maanden heeft de Raad van Bestuur intensief afgestemd met diverse partijen. Het tekenen van de financieringsovereenkomsten markeert de betrokkenheid van alle maatschappelijke partijen.

Bestuursvoorzitter Cees Sterk: “Wij zijn de Gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, zorgverzekeraar CZ, de specialisten van het eigen ziekenhuis, het Waarborgfonds en onze huisbankiers ABN/AMRO en Fortis zeer veel dank verschuldigd dat zijn standvastig zijn geweest in het samen zoeken naar een oplossing voor de situatie waar Orbis zich bevindt. Hieruit blijkt een grote mate van betrokkenheid bij de toekomst van de zorgvoorziening in de Westelijke Mijnstreek.

Bovendien zijn wij  verheugd dat er duidelijkheid geboden kan worden aan de individuele medewerkers. Wij realiseren ons dat de afgelopen tijd een emotionele periode is geweest voor onze medewerkers, die een sterke wissel heeft getrokken op betrokkenen en onze organisatie. Met het tekenen gloort er weer een gezond toekomstperspectief voor de organisatie en onze medewerkers .”

Raad van Bestuur

Bron: Orbis Medisch en Zorgconcern