Veranderingen in de zorg 2010

2010De veranderingen in de zorg in 2010 zijn minder groot dan voorgaande jaren.
De veranderingen in de zorg in 2010 vinden plaats op verschillende gebieden. Daarom vindt u hier informatie over uw zorgverzekering, de AWBZ, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en enkele andere onderwerpen.

Advertenties

Via huis-aan-huisbladen informeert VWS over veranderingen in de zorg in 2010. De eerste advertentie verscheen in week 48. Met hierin informatie over de zorgverzekering. In week 50 verscheen de tweede advertentie , over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In de derde advertentie vindt u bedragen en percentages die in 2010 gelden voor de zorgverzekering en voor AWBZ-zorg. Deze advertentie verscheen in week 52.

Bron: VWS

Recente artikelen