Financiële positie zorgaanbieders licht verbeterd

Array

In 2008 is de financiele positie van zorgaanbieders verbeterd. Dat blijkt uit de monitor Vermogen Zorgaanbieders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de gehele gezondheidszorg is het eigen vermogen gemiddeld met 10% toegenomen en de solvabiliteit licht gestegen. Dit geeft aan dat zorgaanbieders op de lange termijn iets beter aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zoals het CBS eerder ook al constateerde, blijft de gemiddelde solvabiliteit (16,4%) laag in vergelijking met het bedrijfsleven. De winstgevendheid van zorgaanbieders is in 2007-2008 vrijwel gelijk gebleven.

Curatieve zorg
Met name in de curatieve zorg is er sprake van een opwaartse trend. Het eigen vermogen van zorgaanbieders steeg daar gemiddeld met 12%. In 2007 had nog één op de vijf zorgaanbieders een negatief exploitatieresultaat, in 2008 was dit één op de zeven. Ook de solvabiliteit (berekend op basis van het balanstotaal) van curatieve zorgaanbieders is licht gestegen. Alleen de rentabiliteit of winstgevendheid daalde, met 0,3%. Ondanks deze overwegend positieve ontwikkelingen is het aan te bevelen dat cure zorgaanbieders een financiele buffer opbouwen. Op deze manier kunnen zij veranderingen in de marktomstandigheden beter opvangen. De financiele versterking is met name voor de algemene en topklinische ziekenhuizen nodig, omdat zij achterblijven bij de overige curatieve zorgaanbieders. De radiotherapeutische centra daarentegen scoren bovengemiddeld.

Langdurige zorg
In de langdurige zorg is het eigen vermogen van de gemiddelde zorgaanbieder aanzienlijk lager dan in de curatieve zorg; 3,3 versus 19,5 miljoen. De solvabiliteit is hoger. De financiele positie verschilt per sector. Zo groeide de solvabiliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg licht, terwijl deze in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) scherp daalde. Dit laatste komt met name door de invoering van de diagnose behandel combinaties (DBC’s) in die sector. Door de afschaffing van de bevoorschotting, moesten instellingen leningen afsluiten om voor te financieren, wat de nadelig is voor hun solvabiliteit. Ook bij de rentabiliteit zorgt de GGZ voor een lager care-gemiddelde*.  In de langdurige zorg is het dan ook wenselijk dat met name de GGZ haar financiele positie versterkt door reserves op te bouwen.

De monitor Vermogen Zorgaanbieders is gebaseerd op de jaarrekeningen van vrijwel alle zorgaanbieders in het jaar 2007-2008 en geeft dan ook een zeer representatief beeld van de financiele positie van aanbieders in de zorgsector.
* Hoewel het curatieve deel van de GGZ in 2008 vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de Zvw, valt deze in de monitor nog geheel onder de langdurige zorg. Dit heeft als resultaat dat de gemiddelde solvabiliteit en rentabiliteit van deze zorgsector lager uitvallen.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen