Centrum Indicatiestelling Zorg verandert werkwijze per 1 april

Vanaf 1 april doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) alle eerste indicaties zelf door middel van een huisbezoek. Latere indicaties voor verlenging of uitbreiding doen zorgaanbieders zelf. Het CIZ controleert één op de vier latere indicaties steeksproefgewijs. Aanbieders die zelf indiceren moeten voldoen aan kwaliteitsvereisten: zij worden trusted partners.

Deze wijzigingen voert het CIZ door op verzoek van onder meer Staatssecretaris Bussemaker en op aandringen uit het veld. De verwachting is dat het veld van verwijzers uit de eerstelijn en van aanbieders in de care sector hiermee beter uit de voeten kan dan met de bestaande procedures.

Op het negende nationale congres over Nationale en internationale, recente en lange termijn ontwikkelingen in de Indicatiestelling, de Awbz en de Wmo op vrijdag 26 maart 2010 te Utrecht spreekt CIZ bestuursvoorzitter Arjan Vermeulen over deze en andere recente ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Awbz.  Wil je naar dit congres? Wees welkom, klik hier en schrijf je in. Naast theoretische beschouwers spreekt ook Bert Boer, lid van de Raad van Bestuur van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de toekomst van de Awbz. Tal van workshops geven congresdeelnemers de kans om van gedachten te wisselen over de vele aspecten van indicatiestelling, Awbz en Wmo.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers