Column Lidy Hartemink – januari 2010

Dakloos
De maatschappij in Nederland wordt individualistischer en harder. Wie bijvoorbeeld dakloos is, of door een verslaving in de financiele problemen is geraakt, krijgt steeds minder begrip. “Eigen schuld”, roepen mensen al snel. Soms zal dat best terecht zijn, maar lang niet altijd. Als zorgverzekeraar zien wij genoeg schrijnende situaties van clienten die door de kieren van onze samenleving dreigen te vallen. Of die zelfs al over straat zwerven. Vaak verbetert hun situatie geheel niet, zodat alle zorg verspilde moeite lijkt.

U mag mij idealistisch noemen, maar ik ben van mening dat we mensen niet aan hun lot mogen overlaten. Zelfs niet in de meest uitzichtloze omstandigheden. Sterker nog: we moeten juist kijken hoe we deze situaties kunnen voorkomen en als het dan toch mis gaat, hoe we iemand wél kunnen helpen.

Wethouder Jan Lamers van de gemeente Venlo weet een hoopvolle aanpak. Volgens hem kunnen over drie jaar de dag- en nachtopvang in Venlo dicht, dankzij een fantastisch en pragmatisch initiatief van de Centrumgemeenten Venlo en Helden, de woningcorporaties, het regionale zorgkantoor, de zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias, en CZ. Al deze partijen zetten zich gezamenlijk in om de beste maatschappelijke opvang te creeren van mensen die dakloos zijn of het dreigen te worden.

Het project omvat een complete aanpak: van preventie en tijdelijke opvang tot verslavingszorg, psychiatrische hulp en schuldsanering. Alle betrokken instanties spreken met elkaar én met de client over de aanpak. Woningcorporaties waarschuwen bijvoorbeeld tijdig als een bewoner de huur niet meer kan betalen. Het doel is om dak- en thuisloosheid geheel te voorkomen en mensen te helpen hun problemen structureel op te lossen.

En dat lukt verbazend goed. Enerzijds omdat alle partijen gezamenlijk nu één doel nastreven, anderzijds omdat hiermee ook alle financiers in één mandje zitten: de AWBZ-partijen, wij als zorgkantoor en zorgverzekeraar, maar ook de gemeenten die bijdragen in de maatschappelijke ondersteuning. Het wordt zo veel gemakkelijker om snel te beslissen wie welk deel van het totale hulptraject vergoedt. Dit project is een voorbeeld voor de rest van Nederland!

Vragen of suggesties over dit onderwerp? Mail ze dan naar column@unive.nl.

Met vriendelijke groet,
Lidy Hartemink,
directeur Gezondheidszorg Univé