Vacature (100%) onderzoeker Centra voor Jeugd en Gezin

Binnenkort starten wij een onderzoek naar het takenpakket van Centra voor Jeugd en Gezin in een grote stad. Hebben de medewerkers van deze centra de juiste competenties om dit pakket uit te voeren? Welke maatregelen zijn denkbaar om takenpakket en gezamenlijk competentieprofiel van medewerkers beter op elkaar aan te laten sluiten?

Om deze vragen te beantwoorden zoekt het Julius Centrum een onderzoeker die organisatie-psychologie of bedrijfskunde heeft gestudeerd en minimaal twee jaar werkervaring heeft. Wie wij zoeken, heeft ervaring met statistische analyse en software, ervaring met onderzoek naar gezondheidszorg of jeugdzorg, kennis van terminologie en van actuele vraagstukken rond de Centra voor Jeugd en Gezin. Bij voorkeur ben je niet uitsluitend opgeleid in kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Het project wordt uitgevoerd binnen de Unit Innovaties in de zorg, die zich bezig houdt met onderzoek naar geïntegreerde zorg. Je werkt onder supervisie van programmaleider geïntegreerde zorg voor jeugd dr. Henk van Stel en ondergetekende. Wil je meer weten over de vacature?  Surf  naar www.werkenbijumcutrecht.nl vacature nummer 2009/ 0822

Guus Schrijvers