100 zorgorganisaties kunnen zich aanmelden voor nieuwe rondes van het Zorg voor Beter verbetertraject Ban de band

Array

Per jaar overlijden nog steeds vier mensen door (foutief) gebruik van onrustbanden. In 2008 waren dat zelfs acht mensen. Fixerende maatregelen, zoals onrustbanden, worden toegepast als clienten een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Het is een zware maatregel met soms ernstige gevolgen en die ernstig ingrijpt in de vrijheid van mensen. Reden voor de Inspectie om onrustbanden in 2011 alleen onder strikte voorwaarden nog toe te laten in de langdurende zorg. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg en uitvoerder van het verbetertraject Ban de band, toonde vorig jaar aan dat er voldoende alternatieven zijn, waarmee zorgorganisaties veilige zorg kunnen bieden. Deelnemers lieten zien dat een forse afname van banden mogelijk is. In 2010 kunnen 100 organisaties in de v erstandelijk gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen zich aanmelden voor deelname aan nieuwe rondes van dit verbetertraject.

De 30 deelnemende organisaties van het verbetertraject Ban de band brachten in 2009 het aantal onrustbanden van 334 terug naar 120. Vaak bleek een alternatief voor de zware vrijheidsbeperkende maatregel niet nodig. Mensen in zorginstellingen krijgen onrustbanden om te voorkomen dat ze vallen of met agressief gedrag zichzelf of een ander wat aandoen. “Een andere vorm van bejegening blijkt soms ook voldoende te zijn”, zegt Marjolein van Vliet van Vilans, “Als je weet waarom iemand onrustig wordt, dan kan je daar wat aan doen. Een rustgevend wandelingetje blijkt soms net zo effectief als het vastbinden van iemand. Het is maatwerk en daarbij kan uit tal van goede alternatieven worden gekozen.” Vanwege dit succes biedt Vilans in het kader van Zorg voor Beter vijf nieuwe rondes aan, voor in totaal 100 organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Schadelijke gevolgen onrustbanden
Onderzoek toont aan dat clienten niet meer letsel oplopen door valincidenten wanneer geen banden worden gebruikt. De negatieve gevolgen van onrustbanden zijn aanzienlijk: angst, depressie, meer onrust, meer gebruik van medicijnen, meer incontinentie en doorliggen. Vallen en probleemgedrag vormen de belangrijkste redenen om clienten in hun vrijheid te beperken.

Intentieverklaring Inspectie
De Inspectie constateert dat zorgorganisaties vrijheidsbeperking vaker toepassen dan noodzakelijk. In samenwerking met het veld stelde de Inspectie in 2008 een intentieverklaring op over het terugdringen van alle vormen van vrijheidsbeperking. Een belangrijk onderdeel is dat in 2011 organisaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen geen onrustbanden meer gebruiken. “ Met dit verbetertraject van negen maanden zetten zorgorganisaties een belangrijk stap in de richting van een non-fixatiebeleid. Daarmee werken zij aan het invullen van de toezeggingen in de intentieverklaring van de Inspectie”, zegt Marjolein van Vliet projectleider van Vilans.

Kosten en deelname
Het verbetertraject duurt negen maanden. In die periode vinden drie conferenties en twee projectleiderbijeenkomsten plaats. Deelnemers ontvangen een draaiboek, toolkit met instrumenten en methodieken, toegang tot een besloten website en een gestructureerde verbetermethode. Vilans zorgt voor begeleiding van de deelnemers. Organisaties betalen €1500,- per organisatie/locatie. Deelname vindt plaats op locatieniveau.

Meer informatie is verkrijgbaar via projectleider Marjolein van Vliet van Vilans via telefoonnummer 030-7892489 of email [email protected] . Aanmelding kan bij Judith Oosterom, Vilans, 030-7892338 of email [email protected]

Over Zorg voor Beter
Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om te werken aan kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de zorg. Dit om iedereen nu en in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen. Zorg voor Beter biedt een methodische aanpak, goede voorbeelden en advies van experts. Leren van elkaar staat centraal. Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. ZonMw heeft de regie. Vilans is hoofduitvoerder van de verbetertrajecten.

Bron: Vilans

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen