Extra aandacht voor terminale thuiszorg

0
174

Als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt, is dat een harde boodschap. Dan is vaak de eerste wens: naar huis, naar uw eigen omgeving, om de laatste periode, met familie en naasten, zo goed mogelijk af te ronden.
Thuiszorg De Lage Landen geeft met de website terminale-thuiszorg.nl extra aandacht aan de thuiszorg in de laatste levensfase. De site voorziet in toegankelijk informatie over mogelijkheden van AWBZ zorg, zin en PGB, aanvullende mogelijkheden voor nachtzorg en 24-uurs verzorging en verpleging, high- en low-care hospices, etc.