GGz Breburg groep (regio Breda-Tilburg) onzorgvuldig met de persoonsgegevens cliënten

0
313

Zorginstelling GGz Breburgg, actief in de regio Breda-Tilburg, is onzorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar clienten. De instelling heeft aan een aantal patienten brieven verstuurd waarop ook de adressen staan van andere clienten. Op de brieven waren een aantal adresstickers over elkaar geplakt. Met de brief wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van hun medische gegevens voor onderzoek naar psychiatrische ziektebeelden.Hierdoor is de privacy van clienten geschonden. GGz-woordvoerder Theo Vervoort laat aan BN de Stem weten de situatie zeer te betreuren. Hoeveel patienten andermans adresgegevens hebben ontvangen is niet duidelijk. “We hebben de uitgifte van de brieven overgedragen aan clienten van een intern werkvoorzieningsproject. De brieven zijn door clienten van een intern project verstuurd. Aan de gedupeerden biedt de organisatie haar excuses aan.

De brieven waren de nodig voor wetenschappelijk onderzoek om de precieze oorzaak van ziektebeelden te achterhalen en behandelingen in de praktijk te toetsen om te kijken of ze het gewenste resultaat opleveren. GGz Breburg heeft voor dit onderzoek gegevens uit de dossiers clienten  nodig. GGz Breburg zegt dat deze gegevens  anoniem, zonder naam en andere persoonlijke informatie, gebruikt. GGz Breburg stelt nota bene dat de client niet bang hoeft te zijn dat anderen iets van zijn of haar persoonlijke gegevens te weten komen. Het is nog niet duidelijk of de fout ook gevolgen heeft voor de deelname van GGz Breburg. Clienten die al toestemming hebben gegeven en nu twijfelen kunnen dit doorgeven aan hun behandelaar. Meedoen of niet meedoen heeft geen consequenties voor de verdere behandeling stelt GGz Breburg.

Bron: Bn de Stem