TU Delft wil medisch isotopen productie van Kernreactor Putten overnemen

0
445

De Technische Universiteit Delft wil een deel van de productie van medische isotopen overnemen van de kernreactor in Petten. De kernreactor in Putten gaat eind februari weer voor een half jaar dicht. Eerdere sluitingen hadden een tekort van medisch isotopen tot gevolg.De reactor in Petten gaat in maart voor een half jaar dicht voor onderhoud. Ziekenhuizen zijn bang dat er weer tekorten zullen ontstaan, waardoor de behandeling van patienten in gevaar komt.. In Petten wordt 30 procent van de voorraad isotopen in de wereld gemaakt. De TU kan de Nederlandse behoefte aan medisch isotopen leveren. Met het aanbod wordt volgens de TU ” onzekerheid weggenomen”.De geplande herstart van de reactor is in de tweede helft van augustus 2010.

De reparatie van de aluminium koelwaterleiding die zich in beton bevindt, is gericht op het vernieuwen van een aantal locaties in de leiding waar door corrosie plaatselijk vervormingen zijn waargenomen en in 2008 een bellenspoortje is ontdekt. De reparatie is de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid. NRG heeft de afgelopen maanden alles in het werk gezet om de gevolgen van het stilliggen van de HFR tot het minimum te beperken. NRG voert intensief overleg met overheden, collega isotopenproducenten en afnemers om de beschikbaarheid van medische isotopen voor de gezondheidszorg en nucleair onderzoek voor de energievoorziening zo goed mogelijk te borgen. Of NRG ook al in gesprek is met de TU Delft is niet bekend.