Heup- en kniestraten bestaan op 29 januari 12,5 jaar

Nadat het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 1997 als eerste ziekenhuis in Nederland startte met Joint Care heerste vijf jaar later de algemene gedachte, dat Joint Care standaard was bij heup- en knievervangende operaties in Nederland. Uit metingen bleek echter, dat in 2002 nog geen 40% van de ziekenhuizen over een geïntegreerd heup/knieprogramma beschikte dat aan minimaal de helft van de gedefinieerde kwaliteitsaspecten voldeed. Het, zowel kwantitatief als kwalitatief, tegenvallende resultaat was de voornaamste reden om het onderzoek in 2007 te herhalen.

Na 12,5 jaar heup- en kniestraten in Nederland staat het congres over Recente ontwikkelingen in Zorgpaden van ziekenhuizen op 29 januari stil bij de vraag wat de inventarisaties in 2002 en 2007 opleverden en bij de vraag of er nog verbetering te behalen is. Eén verbetering zou de volgende kunnen zijn. De kwaliteit van de geplaatste heup/knieprothese is in de loop der jaren toegenomen en het percentage revisieoperaties daardoor laag. Toch wordt deze patientengroep een/tweejaarlijks teruggezien op de poliklinieken.  De Afdeling Orthopaedie in het UMC Utrecht heeft onderzocht of deze jaarlijkse controles nodig zijn en welke alternatieven er zijn.

Op het congres wordt nader ingegaan op de resultaten verkregen uit onderzoek naar poliklinische controles en focus-bijeenkomsten met orthopeden en patienten, die als basis hebben gediend bij het opstellen en implementeren van een nieuw protocol.

Wilt u terug- en vooruitblikken op heup- en kniestraten in Nederland? U bent dan  welkom op het genoemde congres, klik hier, lees de brochure en meld u aan. Reeds 180 deelnemers uit 75 ziekenhuizen gingen u voor.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers