Brijder en cliëntenraad zetten wens patiënt centraal

Gert Jan Tupker, bestuurder van Brijder, en Angélique Brouwer, voorzitter van de clientenraad, Brijder hebben op 14 januari hun handtekening gezet onder het Handvest Maastricht. In deze raamovereenkomst komen de bestuurders en clientenraden van 15 instellingen met elkaar overeen dat met ingang van 1 januari op de volgend terreinen de koers wordt verlegd: de herstelaanpak wordt als uitgangspunt gehanteerd, ervaringsdeskundigen worden tijdens de verschillende behandeling ingezet en er wordt een proeftuin ontwikkeld waarin activiteiten en projecten worden bekeken die in dienst staan van herstel van de patient.

“Brijder sluit zich geheel aan de koers waarbij de patient weer centraal staat. De zorg verlegt hiermee de focus van de beperking van de patient, naar zijn individuele mogelijkheden als mens”, aldus Tupker. Er wordt onderzocht hoe de wensen van de patient kunnen worden omgezet naar concrete doelen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. De patient wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf zijn/haar doelen te realiseren en daarbij zelf te ervaren wat (on)mogelijk is. Daarnaast krijgen zingevingvragen ruim aandacht gedurende het behandeltraject. Je geeft mensen zo kennis en vaardigheden om hun eigen leven in handen te nemen. Dat wordt onze uitdaging voor de komende periode waar we graag onze schouders onder willen zetten en waarom we volledig achter dit Handvest staan.”

Overeenkomst
Er zijn drie terreinen waarop een overeenkomst is bereikt.

Maatschappelijk herstel en kwaliteit van leven
Van begin tot het eind wordt de herstelaanpak, gericht op maatschappelijk herstel en kwaliteit van leven als uitgangspunt gehanteerd. Dit zal gebeuren met de inzet van verschillende instellingen die actief zijn in de leefgebieden wonen, werk en welzijn.

Ervaringskennis
De ervaringskennis van (ex) patienten wordt erkend als een belangrijk kennisbron binnen de behandeling, naast wetenschappelijke en professionele kennis.

De proeftuin
In de proeftuin worden praktijken ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd.

Samenwerking
Om het bovenstaande tot een succes te maken wordt het reguliere overleg tussen de clientenraden en bestuurders gebruikt. Daarnaast werken de instellingen samen in het netwerk van directeuren Verslavingszorg en de clientenraden binnen het Kennisnetwerk Het Zwarte Gat. De bestuurders van de instellingen en de clientenraden komen voor 1 april 2010 met afspraken hoe zij verder invulling gaan geven aan het Handvest.

Brijder is één van de grootste aanbieders op het gebied van verslavingszorg met ruim veertig vestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op: www.brijder.nl.

Recente artikelen