HPV screening effectiever dan uitstrijkje in het voorkomen van baarmoederhalskanker

0
403

Studie in de Lancet Oncology laat voor het eerst zien dat, in vergelijking tot het bestaande uitstrijkje, de digene® HPV test effectiever is ter preventie van baarmoederhalskanker in westerse landen, waar men een nationaal bevolkingsonderzoeksprogramma heeft. Ook in Nederland valt het aantal gevallen van kanker nader te reduceren.

Gisteren zijn in de online versie van de Lancet Oncology de resultaten gepubliceerd van een studie onder meer dan 90.000 Italiaanse vrouwen die werden getest op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (HPV). De DNA HPV test bleek significant effectiever in de preventie van  baarmoederhalskanker dan de huidige cytologie methode (uitstrijkje of Pap test). In de studie werd gebruik gemaakt van de digene® HPV test van QIAGEN, (ook wel bekend als de Hybrid Capture® 2 HPV DNA Test) die hoog risico typen HPV opspoort die baarmoederhalskanker veroorzaken.De studie is gedaan in opdracht van de Europese Unie en het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid. De NTCC (New Technologies for Cervical Cancer) studie is opgezet om de voordelen en risico’s van invoering van de nieuwe HPV testmethode in bevolkingsonderzoeksprogramma’s te analyseren ten opzichte van de standaard cytologie (Pap-test). Bij deze laatstgenoemde methode wordt het materiaal, dat is verzameld bij het uitstrijkje onder een microscoop gelegd en door een laborant bekeken op afwijkende celgroei. De digene® HPV test maakt gebruik van geavanceerde moleculaire technologie om op reproduceerbare wijze direct HPV typen te detecteren.

“Dit is, voorzover wij weten, de eerste studie die een grotere effectiviteit van de HPV test laat zien dan cytologie in de preventie van baarmoederhalskanker in westerse landen, waar reeds jaren cytologie screening wordt gedaan en gevallen van kanker in een vergevorderd stadium zeldzaam zijn onder gescreende vrouwen”, schreef hoofdauteur G. Ronco en zijn collega’s van de afdeling Kanker Epidemiologie in Turijn, Italie. De studie is online gepubliceerd voorafgaand aan de publicatie op de Lancet Oncology Website.

Volgens de auteurs liet de tweefase studie zien dat er in de tweede fase van het onderzoek een significant lager aantal gevallen van baarmoederhalskanker in de DNA HPV test groep werd opgespoord vergeleken met de groep die alleen met de cytologie-methode is getest. De twee testfasen werden uitgevoerd met een interval van twee jaar. De resultaten tonen aan dat HPV DNA testen effectiever is dan de cytologie methode in preventie van baarmoederhalskanker. Deze hogere effectiviteit is volgens de auteurs te danken aan de vroegere opsporing van klinisch relevante afwijkingen (lesies) met de HPV test, waardoor tijdige behandeling van voorstadia van kanker mogelijk is en zo de ontwikkeling van baarmoederhalskanker kan worden voorkomen. “Voor vrouwen van 35 jaar en ouder ondersteunen deze resultaten het gebruik van DNA HPV testmethode voor primaire screening met een langer interval, met een rol voor cytologie in de triage (follow-up) van HPV positieve vrouwen“, aldus de auteurs. Ze merkten daarnaast op dat in de groep jongere vrouwen (25-35 jaar) de HPV test tot meer positieve diagnoses leidde van CIN2 uitslagen in de eerste testfase, maar iets minder in de tweede testfase, wat suggereert dat een aantal CIN2 lesies, die in regressie traden, zijn opgespoord en behandeld (CIN2 zijn lesies, die mogelijk kwaadaardig zijn maar die in veel gevallen worden opgeruimd door het immuunsysteem van het lichaam).

“Deze studie laat duidelijk zien dat er een reductie van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker, en dus ook sterfgevallen, te behalen valt als DNA HPV screening met de digene® HPV test wordt ingevoerd, ongeacht de aard van de bestaande screeningsprogramma’s”, aldus Peer Schatz, CEO van QIAGEN. “De resultaten van deze studie bieden overheden nu de mogelijkheid om de meest kosten-effectieve strategieen te ontwikkelen voor de preventie van baarmoederhalskanker”.  De digene® HPV test is sinds 2003  goedgekeurd voor de Amerikaans en Europese markt voor primaire screening en in combinatie met cytologie.  Daarnaast heeft QIAGEN de careHPV test in ontwikkeling, speciaal geschikt voor screeningsprogramma’s van baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden.

Over HPV en baarmoederhalskanker
Wereldwijd krijgen meer dan 500,000 vrouwen jaarlijks baarmoederhalskanker, in Nederland jaarlijks circa 700; het is daarmee de tweede meest voorkomende kankersoort na borstkanker bij vrouwen. Sinds het HPV virus bekend is als oorzaak van baarmoederhalskanker en opgespoord kan worden, zijn er wereldwijd steeds meer wetenschappers die adviseren om HPV testen op te nemen in screeningsprogramma’s.  In Nederland wordt het bestaande Bevolkingsonderzoek momenteel geevalueerd door de Gezondheidsraad. Daarin wordt ook meegenomen of een DNA HPV test ter vervanging van de huidige cytologie testmethode zinvol is. Het advies wordt medio dit jaar verwacht.

NTCC studie: opzet en resultaten
In de NTCC studie werden twee screeningsrondes uitgevoerd bij meer dan 90.000 Italiaanse vrouwen van 25 tot 60 jaar. In de eerste fase werden vrouwen onwillekeurig verdeeld in twee groepen: één controlegroep, die getest werd met de conventionele cytologie, en één interventiegroep die de HPV DNA test kreeg én dunne-laag cytologie. In de tweede fase, die twee jaar later werd uitgevoerd en drie tot vijf jaar lang werd opgevolgd, kreeg de controlegroep conventionele cytologie en vrouwen uit de interventiegroep kregen een DNA HPV test.

In de eerste ronde werd een vergelijkbaar aantal gevallen van kanker ontdekt in beide groepen (9 in de cytologie groep en 7 in de HPV groep). Echter, in de daaropvolgende ronde, twee jaar later, werd een significant lager aantal gevallen van kanker ontdekt in de HPV groep (0 gevallen) vergeleken met de cytologie groep (9 gevallen). Na twee screeningsrondes werden in de HPV groep significant minder gevallen (7) van  baarmoederhalskanker gevonden vergeleken met het aantal gevallen in de cytologie groep (18), wat duidt op een hogere effectiviteit van de DNA HPV testmethode in het voorkomen van baarmoederhalskanker. Daarbij komt dat er in de tweede ronde meer adenocarcenomas  werden aangetoond in de cytologie groep wat overeenkomt met eerdere studies die laten zien dat cytologie minder effectief is in het opsporen van adenocarcinomas in vergelijking met squamous-cell carcinomas.

Over QIAGEN N.V.
QIAGEN N.V. is een Nederlandse holding en wereldleider op het gebied van diagnostische sample & assay technologie. De sample technologie maakt het mogelijk om uit biologisch materiaal DNA, RNA en proteïnen te isoleren en te testen. De assay technologie wordt gebruikt om de geïsoleerde biomoleculen zichtbaar te maken. De digene HPV test is de gouden standaard voor het testen op hoog risico HPV. Daarnaast produceert QIAGEN een breed assortiment van diagnostische testen voor infectieziekten en levert aan diagnostische laboratoria, academische onderzoekers, farmaceutische en biotechnologische industrie en bedrijven die forensische, dieren- of voedingstesten uitvoeren.  QIAGEN heeft meer dan 3.400 werknemers in meer dan 30 landen wereldwijd.

Meer informatie over HPV tests en baarmoederhalskanker is te vinden op www.hpvtest.nl.