Crisisdiensten GGZ staan centraal op vrijdag 29 januari

Het functioneren en de organisatie van de crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg staat centraal op een conferentie op vrijdag 29 januari, 15.00 -1700 uur bij Altrecht, Lange Nieuwstraat 119, te Utrecht, zaal A.2086.

Uitgenodigd zijn alle leidinggevenden van deze diensten. Als toelichting het volgende: In Nederland functioneren tientallen crisisdiensten Op basis van een onderzoek door Julius onderzoekers dr. Rob de leeuw en drs. Adri Peters bleek dat er grote verschillen bestaan tussen crisisdiensten in doelgroep, activiteitenpakket, openingstijden en samenwerking met huisartsenposten en SEH’s.

Op 29. januari komt het onderzoeksverslag aan de orde. Tevens bespreekt onderzoeker Rob de Leeuw de mogelijkheid voor een vervolgonderzoek naar de relatie organisatiestructuur, werkprocessen en kwaliteit van zorg. Geeft u leiding aan een crisisdienst en ontving u nog geen uitnodiging? Geeft u leiding aan een Huisartsenpost, ambulancedienst of SEH en heeft u interesse in de acute psychiatrie? Stuur dan een mail naar conferentie organisator Annet Esser op A.E.Esser@umcutrecht.nl Wilt u het onderzoeksverslag GGZ crisisdiensten: grote verschillen in organisatie en wijze van functioneren inzien? Klik dan hier.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers