Wet Cliëntenrechten Zorg verbetert Ketenzorg

Array

Het concept Wetsontwerp Clientenrechten Zorg (WCZ,  tekst te vinden op www.knmg.nl) is in juli 2009 aangenomen door de Ministerraad en ligt nu bij de Raad van State. De volgende artikelen uit het ontwerp-WCZ betekenen veel voor de care sector en voor de ketenzorg. Om te beginnen de reikwijdte: de rechten van clienten zullen ook gaan gelden voor de care-sector en zijn dus niet meer afhankelijk van het bestaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De artikelen 12a-15 WCZ gaan over het recht op afstemming van clienten. De client heeft recht op goede zorg in de keten en andere nieuwe complexe zorgvormen. Eén zorgaanbieder moet aanspreekpunt voor de client zijn.

Dan de artikelen 14 en 15 WCZ: de client heeft recht op zorgvuldige verwijzing, met verstrekking van dossiergegevens aan de volgende zorgaanbieder en informatie aan de huisarts. De concept-Memorie van Toelichting spreekt van de huisarts als persoonlijke gids voor de client.

Artikel 16 WCZ biedt de client recht op keuze-informatie over onder meer wachttijden, ervaringen van andere patienten, tarieven, kwaliteit, wetenschappelijke werkzaamheid van prestaties en diensten. Op die wijze kan de client zorgaanbieders vergelijken om zo tot een goede keuze te komen. De site www.kiesbeter.nl is daartoe een hulpmiddel.

In artikel 17 wordt niet meer gesproken van een recht op informatie van de client maar een recht op overleg over de behoefte aan zorg, de termijn waarop die gegeven kan worden en de tijdsduur. Met de term overleg wil de minister benadrukken dat het contact tussen client en zorgaanbieder geen eenrichtingsverkeer moet zijn.

Al deze informatie over de Ontwerp WCZ kwam naar voren bij de start op
5 januari van de  Masterclass Gezondheidsrecht. Gezondheidsjuriste en Juliusdocente Monique Biesaart trad daarin op als WCZ expert. De cursus staat weer onder leiding van gezondheidsjurist en advocaat Ivo Sindram. De cursus wordt ieder jaar in januari-maart gehouden en is met name een succes door de gerenommeerde sprekers. Ondanks sneeuw en ijs waren alle 30 deelnemers aanwezig, en zij kwamen vanuit Zeeuws- Vlaanderen tot Drente. Wilt u met Monique Biesaart contact over de WCZ? Wilt u haar als gastdocente laten optreden over de  relatie van de WCZ met ketenzorg? Stuur dan een mail naar  [email protected]

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen