Kinderen en infecties: balanceren op het slappe koord

Dubbele leerstoel hoogleraar Marceline van Furth
Marceline van Furth, kinderarts en infectioloog verbonden aan VU medisch centrum, vergelijkt in haar oratie kinderen en de infecties die zij kunnen oplopen met acrobaten; zowel de kinderen als de acrobaten balanceren op het slappe koord. Bij deze koorddans-act spelen verschillende factoren een rol, zoals de fysieke conditie van de acrobaat, het belang van balans en de trainer van de acrobaten.

Ook bespreekt Van Furth in haar oratie op donderdag 28 januari de manier waarop acrobaten moeten samenwerken om een perfecte act uit te voeren, hoe posters gebruikt worden om mensen naar de show te lokken en welke rolmodellen gebruikt worden. De verschillende aspecten van de act maken duidelijk dat haar onderzoek, dat valt binnen het ‘Kinder Infectieziekten DiagnoStisch centrum’ (KIDS) van VU medisch centrum, enorm veelzijdig is.

Professor Van Furth zelf is ook veelzijdig; naast haar aanstelling als hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder op het gebied van infectieziekten, bekleedt zij namelijk eveneens de vijfde Desmond Tutu leerstoel. De Desmond Tutu leerstoel ‘Jeugd, Sport en Verzoening’ werd in 2008 ingesteld ter gelegenheid van een bezoek van Em. Aartsbisschop Desmond Tutu aan de Vrije Universiteit. Van Furth houdt zich, in nauwe samenwerking met professor Johan Schoeman van het Desmond Tutu TB Centrum in Kaapstad, bezig met de thuisbehandeling van tuberculeuze hersenvliesontsteking (TBM) in de townships van Zuid-Afrika. Vooral in deze townhips komt TBM nog veel voor, waar vooral jonge kinderen een verhoogd risico lopen om ziek te worden.

Marceline van Furth houdt haar inaugurele rede op 28 januari 2010 van 15:45 tot 16:45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit. Zie www.tututum.com of www.kids-info.nl voor meer informatie.

Recente artikelen