Medisch specialisten bereiden al wel acties voor maar gaan eerst in gesprek met NZa

Medisch specialisten voeren voorlopig geen actie tegen de bezuinigingen van minister Klink. Dat is besloten op een vergadering van de Orde van Medisch Specialisten. Als er nog meer wordt bezuinigd, volgen wel acties, is besloten.De Orde probeerde via de rechter de bezuinigingen aan te vechten. Dat mislukte. Wel twijfelde de rechter aan het gebruikte cijfermateriaal. Op zijn voorstel vindt volgende week overleg plaats tussen de Orde en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat vooral jonge medisch specialisten ernstig worden getroffen door de korting van 20% op hun omzet. Overigens heeft de Orde geen bezwaar tegen de aanpassing van de compensatiefactoren van de ondersteunende specialismen, die door een fout in de DBC systematiek onbedoeld meer omzet hebben kunnen maken.

De Orde heeft haar standpunten duidelijk gemaakt tijdens de vergadering:
1. De Orde accepteert geen onterechte kortingen op basis van ondeugdelijke gegevens
2. De Orde zal maximaal meewerken aan het helder krijgen van de cijfers
3. De compensatiefactor van ondersteunende medisch specialismen moet worden aangepast
4. Als er dan nog een overschrijding resteert, moet deze gedifferentieerd worden gekort
5. Excessieve omzetten van medisch specialisten zijn niet acceptabel
6. Herstel van loon naar werken is een belangrijk speerpunt van de Orde

De Orde streeft maximale transparantie na om omzetgegevens van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren in beeld te krijgen. De Orde zal met de NZa overleggen en onderzoeken waar deze overschrijdingen zijn opgetreden. Als duidelijk is waar en hoeveel is overschreden, kan gedifferentieerd worden gekort. Dat is wat de Orde altijd heeft nagestreefd, mits de cijfermatige onderbouwing in orde is. De Orde zegt over goede cijfers te beschikken die sterk afwijken van de door de minister gestelde kortingsbedragen. De Orde zal dan ook acties gaan voeren als de huidige korting in tact blijft. In dat kader is gestart met het formeren van plaatselijke actiecomités, die voorbereidingen treffen om lokaal acties te coördineren. Ook is er een landelijk actiecomité ingesteld die de regie voert en deze acties organiseert. De vergadering heeft aangegeven dat er naar moet worden gestreefd de patienten zo min mogelijk de dupe te laten worden van de acties.

Bron: Artsennet

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen