Tweede keurmerk ontvangen voor Kinderafdeling Sint Franciscus Gasthuis

Op donderdag 18 februari 2010 ontving het Sint Franciscus Gasthuis een Smiley, het keurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis. De Smiley werd uitgereikt voor de kwaliteit van dagbehandelingen van de Kinderafdeling.

Smiley
In 2006 ontving het Sint Franciscus Gasthuis van Stichting Kind en Ziekenhuis zijn eerste Smiley, voor de Kinderafdeling. Nu werd de tweede Smiley aan de Kinderafdeling uitgereikt, voor dagbehandelingen. Omdat dit de tweede Smiley was voor het Sint Franciscus Gasthuis, overhandigde mevrouw Barbara Wijsen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, tijdens een feestelijke lunch de Smileyvlag aan Karen Kruijthof, lid Raad van Bestuur. De vlag werd officieel gehesen en is de komende maand te zien op het dak van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nieuwe kinderafdeling
In april 2010 verhuist de Kinderafdeling van de derde naar de negende verdieping. Daar komt een vernieuwde verdieping met 21 bedden, waar de inrichting een kinder- en kleurrijk geheel is.

Stichting Kind en Ziekenhuis
Stichting Kind en Ziekenhuis streeft ernaar dat de zorg die kinderen in het ziekenhuis krijgen, in alle opzichten op hen is afgestemd. Denk hierbij aan medische behandelingen, de verpleegkundige en de begeleiding van het kind rondom de ziekenhuisopname. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Smiley’s, hun keurmerk, toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. Zie voor meer informatie www.kindenziekenhuis.nl.

Recente artikelen