Gevolgen val kabinet voor AWBZ niet te voorspellen

0
138

Met de val van het kabinet, afgelopen nacht, is ook VWS minister Klink en staatsecretaris Bussemaker demissionair geworden. De Eerste en Tweede Kamer beslissen welke wetsvoorstellen zij nog met de demissionaire bewindslieden willen behandelen. Of bijvoorbeeld Bussemakers’ voorstel voor uitvoering AWBZ door de zorgverzekeraars daar bij hoort, is vooralsnog niet te voorspellen.

Staatssecretaris Bussemaker had gepland om op 1 april een besluit te nemen over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars. Of het besluit  nu op 1 april 2010 zal vallen is zeer onzeker geworden.

Twee belangrijke voorwaarden voor zo’n besluit zijn volgens Bussemaker: de borging van de zorg voor kwetsbare groepen en de afstemming tussen zorg en ondersteuning. Momenteel werken de zorgkantoren met de staatssecretaris van VWS aan een verbetering van de AWBZ voor de concessieperiode 2009 – 2011 door de invoering van persoonsvolgende bekostiging en een clientgerichte uitvoering. Wiegel gaf in september 2009 al aan dat zorgverzekeraars die uitvoering verder kunnen verbeteren als ze per 2012 de AWBZ direct voor de eigen verzekerden gaan uitvoeren. De directe relatie met de verzekerde in de AWBZ geeft de zorgverzekeraars straks een prikkel om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en de binding met de verzekerde te versterken.

Dat lijkt nu op losse schroeven te komen daar Bussemaker liet in september ook haar aarzelingen liet blijken over deze stap.