Novo Nordisk B.V. benoemt Meya van Schaik- Sollman als programmamanager zorgvernieuwing

0
334

Novo Nordisk B.V. heeft Meya van Schaik- Sollman aangesteld als programmamanager zorgvernieuwing. Vanuit deze functie richt van Schaik zich op de invulling van diensten en services die Novo Nordisk speciaal ontwikkelt voor diabeteszorggroepen. Van Schaik heeft ruime ervaring binnen de farmaceutische branche in zowel sales- als marketingfuncties. Vanuit het team zorgvernieuwing adviseert en ondersteunt Novo Nordisk zorgprofessionals en organisaties van zorgprofessionals bij de implementatie van de zorgstandaard, die mensen met diabetes verzekert van optimale zorg en zo hun kwaliteit van leven verbetert.

Novo Nordisk wil een actieve bijdrage leveren aan het veranderen van de toekomst van diabetes en ontplooit en ondersteunt dan ook verschillende initiatieven, waaronder de verdere ontwikkeling van het Diabetes Implementatie Traject (DIT), het HbA1c -screeningsproject alsook educatie en nascholingen van zorgprofessionals in de eerstelijns, om dit mogelijk te maken. Met de benoeming van Van Schaik binnen het team ‘zorgvernieuwing’ gaat Novo Nordisk verder met de ontwikkeling van de diabeteszorg om een concrete bijdrage te leveren aan de implementatie van verbeteringen in de zorg en structurering hiervan.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.