Gevaarlijke leefstijlveranderingen voor jongeren

Na een grote groei in sportdeelname onder jongeren gedurende de 60-er, 70-er en 80-er jaren is sinds het begin van de jaren negentig een stagnatie gekomen in de sportdeelname onder de jeugd. Volgens Bart Crum (1997) en Koen Breedveld (2000) zijn het met name de middelbare scholieren die hun lidmaatschap bij de sportvereniging opzeggen en hun vrije tijd op een andere manier gaan besteden.

Er lijken meerdere oorzaken te zijn voor het stoppen met sporten gedurende de tienerjaren. Waar het Sociaal Cultureel Planbureau nog wees op de draagkracht van ouders lijkt de jeugd zelf aan te geven dat de nadruk te veel ligt op het presteren, dat ze weinig plezier beleven in het sporten, geen vooruitgang meer ervaren en meer interesse hebben in zaken als bijbaantjes en uitgaan.Het stoppen met sporten gaat vaak samen met een aantal andere veranderingen in de leefstijl. Ten eerste gaan sedentaire activiteiten een belangrijkere rol spelen in het leven van de tiener. TV-kijken en gamen, maar ook het gebruik maken van bus of scooter in plaats van de fiets resulteert in een verlaagd energieverbruik. Ten tweede zijn er veranderingen te zien in het voedingspatroon van scholieren. Blikjes cola, gevulde koeken en zakken chips worden in de schoolpauze gekocht bij de plaatselijke supermarkt. Daarnaast grijpen deze jongeren (in het weekend) met regelmaat naar genotsmiddelen als alcohol en sigaretten.

De combinatie tussen het stoppen met sporten, een verlaagd energieverbruik en een verhoogde energie inname heeft grote gevolgen voor de gezondheid van jongeren in deze leeftijdsfase. Een integrale aanpak voor deze problematiek lijkt voor de hand te liggen al is dit niet gemakkelijk te organiseren. Organisaties als het NIGZ en het NISB zijn al meerdere jaren bezig deze integrale aanpak vorm te geven. Zowel binnen als buiten de muren van de school zou beleid gevoerd moeten worden waarbij de sportdeelname hoog blijft en de veranderingen in leefstijl worden tegengegaan.

Het Dr. Nassau College in Assen probeert sinds kort invulling te geven aan dit integrale beleid om de problematische leefstijl verandering onder jongeren tegen te gaan. In samenwerking met studenten van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen is het project ‘De gezonde en sportieve school’ gestart waarbij de leerlingen vanuit meerdere invalshoeken gestimuleerd worden een gezonde leefstijl te hanteren. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van de gezondheid door middel van lichaamsmetingen, het aanbieden van speciale gezondheidslessen en het opstellen van specifieke trainingsprogramma’s. Ook probeert de school de fysieke omgeving zodanig in te richten dat de leerlingen gestimuleerd worden een gezonde leefstijl na te streven.

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie: [email protected]

Recente artikelen