Eerste oordeel over handicap of chronische ziekte bij wonen

Oordeel 2010-35 is het eerste oordeel over wonen dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) uitspreekt sinds de Wet gelijke behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken (WGBh/cz) in 2009 is uitgebreid met het terrein wonen.

In de voorgelegde zaak vraagt een bewoonster toestemming aan de vereniging van eigenaren om haar scootmobiel naast haar voordeur of op een lege plek in de garage neer te zetten. Dit verzoek wordt door de vereniging van eigenaren afgewezen. De Vereniging vindt dat de vrouw haar scootmobiel kan parkeren op haar eigen parkeerplaats. Deze zou ruim genoeg zijn om zowel haar auto als haar scootmobiel neer te zetten. De vrouw geeft echter aan doordat de parkeerplaats is omheind met muren zij niet meer goed in en uit haar scootmobiel kan komen.

De aanpassing die door de bewoonster gevraagd wordt heeft geen financiele gevolgen voor de Vereniging, maar vraagt wel om flexibiliteit. De Commissie oordeelt dat deze flexibiliteit, op basis van de gelijkebehandelingswetgeving, van de Vereniging gevraagd mag worden. Daarnaast is in de wet bepaald dat het de verantwoordelijkheid van een vereniging of woningcorporatie is om eerst na te gaan of het mogelijk is een aanpassing te bieden. Pas als dat niet mogelijk is kan er worden gezocht naar een oplossing in de privésfeer. Wel is het de verantwoordelijkheid van de persoon die een aanpassing nodig heeft om dit aan te geven bij degene die daarvoor moet zorgen.

Mensen met een beperking hebben, bij het huren of kopen van woningen, recht op aanpassingen. Zo wordt hen dezelfde kansen geboden om volwaardig aan de samenleving deel te nemen als aan mensen zonder een handicap of chronische ziekte. Het gaat vaak om relatief simpele aanpassingen, zoals voor iedereen toegankelijke informatieverstrekking. Bijvoorbeeld door een huurcontract digitaal te verstrekken, zodat de huurder deze met een brailleleesregel op de computer kan lezen. Ook het plaatsen van een scootmobiel op een toegankelijke plek behoort tot de aanpassingen. Bouwkundige of woontechnische aanpassingen vallen niet onder de WGBh/cz, maar zijn geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De CGB zal het oordeel onder de aandacht brengen van verenigingen van eigenaren, makelaars, woningcorporaties en de betrokken ministeries.