Nederlands Congres Volksgezondheid 2010

Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2010 vindt plaats op donderdag 8 en vrijdag 9 april 2010 in het Congrescentrum van De Doelen te Rotterdam.  Het thema 2010 luidt ´Preventie en zorg, beter in balans´.
Op donderdag 8 en vrijdag 9 april wordt in De Doelen in Rotterdam het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid gehouden (NCVGZ). Hét congres voor iedereen die werkzaam is op het brede gebied van volksgezondheid; in het onderzoek, zorgpraktijk, beleid en onderwijs. Het thema van dit jaar is ‘Preventie en zorg, beter in balans’.

Een moeder zit met haar pasgeboren baby in de wachtkamer bij het consultatiebureau, de kinderarts blijkt niet op de hoogte te zijn van de medische voorgeschiedenis van het kind en bij doorverwijzing naar het ziekenhuis moet de moeder deze hele geschiedenis bij elk consult herhalen. De Nederlandse gezondheidszorg is een eilandenrijk, waarin de oversteek van eiland naar eiland niet zonder gevaar is. Problematische toegang tot de zorg, onnodige diagnostiek, misverstanden over voorlichting en vaak vertraagde behandeling zijn aan de orde van de dag. Redenen waarom patienten onzeker worden en gefrustreerd raken over de dokter, de verzekeraar, of de overheid.

Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals is een recht van patienten. En het is een noodzaak om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen in het licht van landelijke bezuinigingen in de zorg. Het NCVGZ biedt ideeen en oplossingen om de samenwerking tussen preventie en zorg te verbeteren en de bezuinigingen het hoofd te bieden. Om de volksgezondheid weer ten dienst te stellen van de patient. Academische werkplaatsen laten zien wat zij nu al doen om de zorg in de wijken te verbeteren, zodat professionals in staat zijn aan de slag te gaan.

Urgente thema’s
Aandacht voor de balans tussen preventie en zorg heeft een grote maatschappelijke prioriteit. Demissionair minister Ab Klink van volksgezondheid zal daarom aanwezig zijn om een tip van de sluier op te lichten van zijn nieuwe preventienota. Roel Coutinho van het RIVM zal samen met zijn Amerikaanse collega van het CDC (het Amerikaanse RIVM) ingaan op de lessen die we geleerd hebben over de rol van communicatie bij infectieziekten, zoals de Mexicaanse Griep. Daarnaast zal tijdens het congres de jaarlijkse V&W prijs uitgereikt worden. En in meer dan 80 workshops en deelsessies wordt ingegaan op actuele thema’s als de Q-koorts, vaccinatiecampagnes, perinatale sterfte, alcoholmisbruik, gezondheid in probleemwijken, de rol van scholen en ouderenzorg.

Organisatie
Elk jaar wordt een lokale organisatie gevraagd het congresthema in te kleuren en een bijdrage te leveren aan de congresorganisatie. In 2010 is de gastdirigent het UMC St Radboud in Nijmegen (afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health), samen met de Academische Werkplaats AMPHI, een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van infectieziekten.

Meer informatie
Praktische informatie en het complete congresprogramma is te vinden op www.ncvgz.nl. Uitnodiging NCVGZ 2010

Recente artikelen