ZN reageert op inkomsten orthodontisten

0
231

Orthodontisten zouden veel teveel verdienen. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er een onderzoek naar doen. Het Financieel Dagblad heeft onderzocht wat orthodontisten verdienen en daaruit bleek dat ze veel meer verdienen dan het door de overheid vastgestelde gemiddelde norminkomen van 140-duizend euro. De krant onderzocht de inkomens van 130 van de ongeveer 250 orthodontisten in ons land. Orthodontisten zeggen in het Financieel Dagblad dat inkomens tussen de 250- tot 600-duizend niet uitzonderlijk zijn.

Het onderzoek dat NZa momenteel uitvoert behelst de actuele bedrijfsvoering van orthodontisten. Oftewel omzet uit orthodontische werkzaamheden, de kosten van de praktijk, het aantal uren dat wordt gewerkt en het inkomen van de orthodontist moeten met elkaar in balans zijn. Aan dit onderzoek liggen geen vermoedens van misstanden ten grondslag, maar dit is een uitvloeisel van de gerechtelijke procedure waaruit bleek dat de door de NZa in het verleden te veel doorgevoerde kortingen onvoldoende waren onderbouwd. Momenteel is er een goede verstandhouding met de toezichthouder NZa en werken orthodontisten zonder terughoudendheid volledig mee aan het huidige onderzoek.

Over de tarieven die door de orthodontisten gehanteerd worden is al jarenlange discussie gaande. Voor een goed functionerende markt is het van belang dat er inzicht is in de kosten die gemaakt worden door orthodontisten.  Alleen goed inzicht kan in de ogen van Zorgverzekeraars Nederland leiden tot reele tarieven. Dit inzicht ontbreekt op dit moment.  Daarom hecht ZN aan het nieuwe kostenonderzoek dat ingezet is door de NZa.

ZN heeft de tariefsverlaging die in 2007 is doorgevoerd altijd onderschreven. Dit is ook de reden dat ZN samen met de Consumentenbond in beroep zijn gegaan tegen het besluit van de NZa om deze tarieven tussentijds met 12 % te verhogen.  Dit heeft helaas niet tot het terugdraaien van deze verhoging geleid.  ZN gaat er vanuit dat de uitkomsten van het onderzoek dusdanig representatief zullen zijn dat dit zal leiden tot een reele tariefstelling voor de orthodontie.  Juridisch zijn er op dit moment geen mogelijkheden.

Omdat verschillende orthodontisten zich hebben laten uitschrijven uit het orthodontieregister vanwege de tariefsverlaging die met ingang van 2007 is doorgevoerd, heeft ZN er wel voor gepleit om ook deze groep onderdeel van het kostenonderzoek te laten zijn.  Alleen zo ontstaat er een compleet beeld van de hele beroepsgroep. De NZa denkt dat ze het onderzoek in april afhebben.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland