Patiënt met Open TBC in St. Jans Gasthuis Weert

0
306

Afgelopen week is bij een patient in het SJG Weert open TBC geconstateerd. De betreffende patient wordt geïsoleerd verpleegd en met de juiste medicijnen behandeld. Om te achterhalen of mensen besmet zijn geraakt vindt op korte termijn een contactonderzoek plaats.  Dit is een bacteriele infectieziekte die besmettelijk is. De patient wordt geïsoleerd verpleegd. Medewerkers van het ziekenhuis, patienten en personen uit de privé-omgeving, die de afgelopen week in de buurt van de patient zijn geweest, worden uit voorzorg onderzocht.
Alle personen in het ziekenhuis, die de afgelopen week in de directe omgeving van de patient zijn geweest, worden uit voorzorg onderzocht. De GGD Limburg- Noord benadert en informeert de patienten en betrokken medewerkers. De GGD LN voert, onder leiding van TBC-arts Maurits Verhagen, ook onderzoek uit bij familieleden en andere personen, die de afgelopen tijd in de directe omgeving van de patient zijn geweest. Deze week wordt bekeken welke medewerkers, patienten en personen uit de privé-omgeving van de patient voor dit contactonderzoek worden uitgenodigd. Zij ontvangen van de GGD LN persoonlijk een uitnodiging voor het onderzoek. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid naar personen die minder intensief contact hebben gehad met de betreffende patient. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoeveel mensen, medewerkers en patienten, een uitnodiging zullen ontvangen.

Besmetting en behandeling
Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen en is niet levensbedreigend. De ziekte kent diverse vormen en stadia, waarvan alleen de open variant besmettelijk is. Besmetting vindt plaats door het inademen van de bacterie bij contact met iemand die een besmettelijke vorm van deze ziekte heeft. In de meeste gevallen komt de bacterie door hoesten of niezen in de lucht. Slechts zo’n 10 procent van degenen die besmet raakt, ontwikkelt uiteindelijk de ziekte, maar dit kan soms vele jaren duren. Mensen bij wie een besmetting wordt geconstateerd, krijgen medicijnen voorgeschreven om te voorkomen dat zij de ziekte ontwikkelen.
Per jaar wordt in Nederland de diagnose tuberculose zo’n 1000 tot 1200 keer gesteld. In Noord- en Midden-Limburg gaat het gemiddeld om 25-30 patienten per jaar, waarvan ongeveer de helft besmettelijk is.

Wie vragen heeft over tuberculose kan tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling tuberculosebestrijding van GGD Limburg-Noord,
tel. 0475 – 35 21 62.
Aanvullende informatie is ook te vinden op: www.tuberculose.nl.