Nederland behoeft centra voor gezondheid

Een centrum voor gezondheid werkt voor 10.000 tot 15.000 inwoners, met zo’n veertig professionals waaronder vijf tot acht huisartsen. Preventie, selfmanagement, leefstijladvisering en mantelzorgondersteuning staan centraal in zo’n centrum. Chronische zieken krijgen grote aandacht, ook via telezorg en inzage in het eigen dossier.

Ook welzijn en maatschappelijke participatie komt erin tot zijn recht. Persoonlijke contacten, continuïteit in de relatie met dezelfde hulpverlener en inschrijving op naam bij de huisarts blijven behouden. Het takenpakket dat gezondheidscentra nu al uitvoeren blijft behouden en uitgebreid tot anderhalve lijn.

Tot deze aanbevelingen kwam de Julius Masterclass Geïntegreerde Eerste Lijn op woensdag 18 maart. Deelnemers daarvan zijn zestien leidinggevenden bij gezondheidscentra, Ros’en en ervaren huisartsen. Zij kregen op 18 maart vier uur de tijd om te brainstormen over de eerstelijn in het jaar 2020. Die middag traden Bert Groot Roessink, huisarts en medisch directeur van de zorggroep Almere, en prof.dr. Guus Schrijvers  als docenten op. Bert Groot Roessink bracht de term centrum voor gezondheid in. Tot zover dit bericht.

Van woensdag 19 mei, 9.00 uur tot vrijdag 21 mei, 14.00 uur organiseren het Julius Centrum en het King’s Fund Centre te Londen een Internationale Masterclass Primary Health Care. Die gaat in op het takenpakket en positie van de eerstelijn in Engeland. Tal van gerenommeerde, Engelse docenten geven les. Er zijn site visits gepland, onder meer naar centra die lijken op de hierboven genoemde centra voor gezondheid. Op dit moment (20.3) hebben zich 22 deelnemers aangemeld. Allen geven leiding aan de Nederlandse eerstelijn of zijn ervaren professional. Er is nog plaats. Wilt u mee? Klik dan hier, lees de brochure en meld u aan.