NZa onderzoekt weekendtoeslagen tandartsen

0
128

NZa vraagt gedupeerde patienten zich te melden
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een onderzoek gestart naar weekendtoeslagen van tandartsen. De NZa heeft signalen ontvangen dat een aantal tandartsen teveel in rekening brengt voor een behandeling in het weekend. Hiermee zouden de tandartsen de wet* overtreden en patienten duperen. De NZa onderzoekt nu de administratie van deze tandartsen.

Op de antwoordapparaten van verschillende tandartsen is expliciet vermeld dat patienten tijdens het weekend een toeslag bovenop het normale tarief zijn verschuldigd. Die toeslag varieert van 80 tot 100 euro. Volgens de Wet marktordening gezondheidszorg mag een tandarts in het weekend overdag
€ 19,50 aan toeslag rekenen. Vindt de behandeling plaats tussen 18:00 uur en 08:00 uur in het weekend, dan mag een tandarts twee keer deze toeslag in rekening brengen. Als hij van dit bedrag afwijkt, is hij in overtreding en dupeert hij patienten. Zij krijgen de extra toeslag namelijk niet vergoed van hun verzekeraar.

Het is mogelijk dat meer tandartsen te hoge weekendtoeslagen vragen. De NZa roept patienten met vergelijkbare ervaringen dan ook op zich te melden. Dit kan door te bellen met 0900-7707070 of per mail via informatielijn@nza.nl

* Wmg, artikel 35, lid 1

Bron: NZa