CIZ krijgt internationaal wél en nationaal soms geen waardering

Op 24 en 25 maart wisselden acht internationale Awbz experts ervaringen uit over de indicatiestelling van zorgvragende chronisch zieken en kwetsbare ouderen.  In alle deelnemende landen komt indicatiestelling voor. Nederland kreeg grote waardering voor de onafhankelijkheid van de CIZ indicatiestellers,  die willekeur voorkomt. Ook vond men de gemiddelde afhandelingtermijn kort, vergeleken met die in de andere landen.  Voor verbetering vatbaar vond men de aansluiting van de CIZ-indicatiestelling  op de digitale dossiers van de Awbz zorgaanbieders.De informatie die de CIZ indicatiestellers tijdens huisbezoeken verzamelen,   wordt niet hergebruikt door de zorgaanbieders.

Wellicht ligt hierin de lage waardering die de VVD,  SP en Medisch Contact hebben voor het CIZ.  Want de kosten van het CIZ kunnen dat niet zijn:  die bedragen 0,5% van het Awbz-budget. Evenmin kan dat de lange duur van de afhandelingtermijn  zijn:  die is binnenkort tien minuten via digitaal indiceren.  Maar een probleem blijft wel dat de ICT van het CIZ niet aansluit op die van zorgaanbieders. Verder gebruiken de laatstgenoemden meestal niet de ICF classificatie die het CIZ wel hanteert.

Tijdens de internationale conferentie kwam naar voren dat de digitale relaties met zorgaanbieder voor verbetering vatbaar is. Wellicht kan Nederland leren van het gebruik van geïntegreerde informatiesystemen in Canada (zie ook het bericht over Canada elders op deze site ) en in Zweden. Op het congres op 26 maart presenteerde CIZ bestuursvoorzitter mr. Arjan Vermeulen  zijn voornemens voor het komende jaar.  De herindicaties (73% van alle indicaties) gaan over naar de zorgaanbieders, die steekproefsgewijs (één op vier indicaties) worden gecontroleerd. Maken zij fouten of doen zij bijvoorbeeld overindicering bij  zorgzwaartepakketten, dan wordt de controle één op twee.

Na afloop van de genoemde conferentie voerden de internationale Awbz-experts een informeel gesprek met leden van de Raad van Bestuur van de NZA (dr. M. Homan) en van het College voor Zorgverzekeringen (dr. Bert Boer).  Zij droegen hun bevindingen  in eigen land en van twee dagen Nederland rechtstreeks en zonder tussenkomst van wetenschappelijke artikelen over aan deze twee beleidsmakers. Homan en Boer beschouwden deze vorm van wetenschappelijk kennisoverdracht als een innovatie op zich en waren zeer enthousiast over deze snelle briefing.  De PPP’s van de internationale experts komen binnenkort op de website www.integratedcare.org Een wetenschappelijk artikel is in voorbereiding.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen