Onderzoek naar stralingsdoses van patiënten

0
175

Het onderzoek naar CT-doses zal worden uitgevoerd door een taskforce, onder leiding van Dr. Paul Stoop, en verder bestaande uit deskundigen van verschillende universitaire medische centra (UMC’s). De eerste stap van het onderzoek bestaat uit het vaststellen van de 20 meest gebruikte en meest dosisintensieve onderzoeken. Hiertoe wordt aan 21 ziekenhuizen gevraagd om twee weken lang de uitgevoerde onderzoeken te tellen. De tweede stap bevat het vaststellen van de doses in de praktijk. Dit gebeurt door de ziekenhuizen te vragen naar de protocollen die zij voor deze onderzoeken gebruiken. De vragenlijst wordt, voordat die aan alle ziekenhuizen wordt voorgelegd, getest in dezelfde 21 ziekenhuizen die hebben deelgenomen in stap één. Deze pilot zal lopen van 1 september tot 1 november 2010.

Op 1 januari 2011 wordt de definitieve webenquête voor alle ziekenhuizen opgesteld. Op 1 juni 2011 moeten alle gegevens door de ziekenhuizen zijn aangeleverd.

De derde stap is het geven van feedback aan de ziekenhuizen over de gebruikte protocollen van met name de CT-onderzoeken. De voorhoede, die bestaat uit de 21 deelnemende ziekenhuizen, krijgt individueel advies over de eigen protocollen. Aan de hand daarvan zullen algemene richtlijnen worden opgesteld, die van toepassing zijn voor alle ziekenhuizen in Nederland.

Bron: NVZ