Patiëntenkoepel wil doorpakken op aanpassing zorg

Het roer moet om in de gezondheidszorg. Een scherpe focus op preventie is essentieel en de zorg voor chronisch zieken moet in hechte netwerken dicht rond de patient worden georganiseerd. De Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt de gedachte van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om het Nederlandse stelsel voor de gezondheidszorg grondig te veranderen.

Belangrijke bouwsteen in een nieuwe structuur is preventie. Nieuwe initiatieven zijn nodig om ongezond gedrag en daarmee vermijdbare ziekten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld preventieprogramma’s. Deelname daaraan mag gestimuleerd worden door middel van financiele prikkels. De NPCF is echter faliekant tegen het bestraffen van een ongezonde leefstijl met een hogere zorgpremie. De NPCF ziet meer heil in betere begeleiding van mensen en een brede maatschappelijke en geïntegreerde aanpak van onze collectieve verkeerde leefstijl.

De NPCF pleit tevens voor een `sterkere eerste lijn’ waarbij verschillende zorgverleners nadrukkelijk in samenhang met elkaar komen te staan en de zorg liefst onder één dak wordt aangeboden. Met name in de aanpak van zorg voor chronisch zieken moet betere afstemming komen tussen verschillende zorgverleners als de huisarts en verpleging thuis. De NPCF vindt het van belang dat die wijkgerichte zorg wordt geïntegreerd in het zorgaanbod en preventieprogramma’s waar instanties als woningbouwverenigingen en GGD’s in voorzien, en dat het aansluit bij faciliteiten die er in de omgeving zijn zoals sportaccommodaties.

De NPCF ziet in de toekomst ook voor de patient een sterkere rol weggelegd, waarbij hij meer eigen verantwoordelijkheid heeft. Patienten kunnen bij de zorg voor hun eigen gezondheid worden ondersteund door inzet van technologische hulpmiddelen. Patient en hulpverlener kunnen met betere informatie sneller reageren. De NPCF wijst daarbij op het belang dat personeel en capaciteit hierop is afgestemd.