Goed interim-management voorspelbaar door acht succesfactoren

0
156

Acht factoren zijn van invloed op het succes van interim-management opdrachten. Dit concludeert drs. Jaap Schaveling in zijn proefschrift dat hij vrijdag 16 april aan de Nyenrode Business Universiteit verdedigt.
In zijn onderzoek heeft Schaveling gekeken welke factoren bij interim-management het meest van invloed zijn op de tevredenheid van de opdrachtgever. Daarnaast is onderzocht welke invloed de inbedding en leiderschapsstijl van de interim-manager op die tevredenheid heeft. Uit de studie blijkt dat wanneer een interim-manager een tevreden opdrachtgever wil hebben, hij of zij rekening dient te houden met de volgende acht belangrijke succesfactoren:

  1. Een evenwichtige persoonlijkheid: zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit, ook in stressvolle omstandigheden;
  2. Ervaring en kennis die aansluiten op de opdracht;
  3. Machtsbekwaam, maar ook sociaal afgestemd kunnen handelen;
  4. De opdracht afbakenen en benaderen in de context van verbetering van de gehele organisatie;
  5. Een goede ‘klik’ tussen interim-manager en opdrachtgever en heldere afspraken over het gewenste eindresultaat van de opdracht;
  6. Een grondige diagnose over de opdracht, waarbij het probleem goed wordt gedefinieerd;
  7. Een planmatige aanpak van de opdracht met realistische doelen en tijdframes en regelmatige voortgangsrapportage;
  8. Adequate afsluiting van de opdracht met voldoende ruimte voor evaluatie met de opdrachtgever en overdracht naar de opvolger voor goede borging van de resultaten.

Opvallend in het onderzoek is dat factoren als charisma, werken aan vertrouwen in de organisatie, extraversie van de interim-manager en de zwaarte van de opdrachtgever weinig tot geen invloed hebben op het succes van een opdracht. Een uitgebreide voorselectie van een interim-manager en betrokkenheid daarbij van de inkoopafdeling hebben zelfs een negatieve invloed.

Meesterschap
De goede interim-manager vertoont meesterschap in drievoudige betekenis: meester in de aanpak van de opdracht en situatie, meesterschap als mens (evenwichtigheid) en meester op het gebied van de inhoud van de opdracht (match ervaring en kennis).
In totaal waren bij het onderzoek 211 interim-managers, 159 opdrachtgevers, 307 medewerkers en 50 interim-management bureaus betrokken.
Jaap Schaveling promoveert vrijdag 16 april 2010 om 16:00 uur op de campus van Nyenrode Business Universiteit. Titel proefschrift: Succesvol interim-management; Meesterschap in een tijdelijke context. Promotores zijn prof. dr. J.J. van Muijen en prof. dr. ir. C.A.G.M. van Monfort.