Inval NMa bij LHV niet toevallig

Voorlopige analyse van de Vrije Huisarts
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag, 15 april 2010, een inval gedaan bij het landelijke bureau van de Landelijke Huisartsen Vereniging in Utrecht en enkele regiobureaus van de LHV Kringen.

Over de toedracht meldt de NMa(1) zelf:

“De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij meerdere kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De NMa doet onderzoek mede op basis van tips en signalen van clienten en huisartsen over het mogelijk onderling verdelen van patienten en het belemmeren van huisartsen die actief willen worden binnen een bepaalde regio.”

“De NMa ontvangt veel tips en signalen over patienten die niet kunnen overstappen naar een andere huisarts. Eén van de redenen die de huisartsen geven voor hun weigering patienten aan te nemen die bij een andere huisarts vandaan komen, is dat zij hierover afspraken hebben gemaakt met huisartsen in de regio. Daarnaast ontvangt de NMa tips en signalen over het zogenaamde ‘vestigingsbeleid’ door huisartsen. Nieuwe huisartsen die zich willen vestigen, dienen hiervoor toestemming te krijgen van huisartsen die in de directe omgeving werkzaam zijn. Wanneer een nieuwe huisarts zich vestigt zonder deze toestemming, dan kan hij/zij worden uitgesloten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden in de regio.”

“In de verschillende tips en signalen is sprake van een beperking van de mogelijkheden voor clienten om een huisarts te kiezen. De NMa neemt dergelijke signalen erg serieus. Als het waar blijkt te zijn dat huisartsen de keuzevrijheid niet respecteren en clienten dwingen om naar een huisarts te gaan die zij onderling hebben aangewezen, dan moet dat worden aangepakt. De huisarts heeft een erg belangrijke rol in de zorgverlening. Hij/zij is iemand met wie een client een goede band moet kunnen hebben. Als die band er niet is of als de client onvoldoende vertrouwen heeft in de huisarts, moet de client over kunnen stappen naar een andere huisarts. De signalen die de NMa heeft ontvangen, wijzen erop dat de huisartsen dat mogelijk willen voorkomen. Dit is voldoende reden voor de NMa om te onderzoeken of dat inderdaad het geval is”

“Handhaving” mededingingswet
De NMa verricht werk in het kader van “handhaving” mededingingswet met controle op kartelvorming en op verboden afspraken. Zolang een NMa-onderzoek loopt is het geven van commentaar doorgaans onverstandig omdat Stichting De Vrije Huisarts niet weet wat de motieven zijn voor het onderzoek.

Weigering van huisartsen om patienten aan te nemen: LHV geen blaam
Als de NMa echter zelf als eerste argument meldt op hun website dat het gaat over weigering van huisartsen om patienten aan te nemen, dan treft in elk geval de LHV geen blaam. In mei 2009 heeft de LHV in samenspraak met de NPCF een heldere brochure uitgegeven, hoe bij overgang naar een andere huisarts in 4 stappen te handelen: “een andere huisarts kiezen: informatie voor patient en huisarts”(2). In het slothoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan verschillende situaties waarin een overstap naar een andere huisarts niet tot stand komt en welke vervolgstappen patienten dan kunnen zetten. Artsen en praktijkpersoneel worden gewezen op hun plichten en verantwoordelijkheden.

Onvoldoende vestigingsmogelijkheden voor nieuwe huisartsen: Oorzaken
Het tweede argument, onvoldoende vestigingsmogelijkheden voor nieuwe huisartsen, dat kan kloppen, maar dit gegeven kan ook komen door (nog) te specifieke wensen van aankomende huisartsen(3) (voorkeursgebied, parttime, kleine praktijk, groepspraktijk, etc.). Wensen die aan het begin van de carrière nog niet meteen vervuld kunnen worden(4). Inmiddels komen er wel steeds meer berichten over plaatsen waar juist een tekort aan huisartsen dreigt of is(5) (6). Ook bestaat de mogelijkheid dat de mogelijkheden tot vestiging financieel te onaantrekkelijk zijn.
Ook is het voorstelbaar dat overwegingen inzake de kwaliteit van zorg een rol kunnen spelen bij het al dan niet toe laten treden van nieuwe collegae tot bestaande samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als het de onderlinge waarneming bij afwezigheid en in de ANW-uren betreft.
Ten slotte kunnen zorgverzekeraars besluiten geen zorgovereenkomst af te sluiten met de nieuwe huisarts waardoor vestiging wordt ontmoedigd.

DVH sluit andere argumenten van de NMa niet uit
Stichting De Vrije Huisarts sluit niet uit dat er andere motieven spelen voor deze NMA-inval, maar treedt daarover op dit moment niet naar buiten. In elk geval bestaat de indruk dat een onevenredig zwaar instrument wordt ingezet voor de onderhavige vraagstelling.

Wat zal blijven is het gegeven, nu ook van toepassing op de inval door de NMa, dat elke therapievorm bij een foute diagnose geen genezing van de ziekte zal geven.

Stichting De Vrije Huisarts wacht de uitslagen van het onderzoek af


Bronnen:

  1. NMa, NMa bevestigt onderzoek bij Landelijke Huisartsen Vereniging, 14-04-2010
  2. LHV, Een andere huisarts kiezen: informatie voor patient en huisarts mei 2009, Utrecht
  3. NIVEL, quote uit [4] “Minimaal 592 pas afgestudeerde huisartsen zijn op zoek naar een eigen praktijk dan wel HIDHA-schap”., Utrecht december 2009
  4. NIVEL, Hingstman,L., Kenens,RJ., Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2009 , Utrecht december 2009
  5. HuisartsVandaag, Mogelijk binnenkort tekort aan huisartsen in Twente, 12 april 2010
  6. HuisartsVandaag, Drentse huisartsen werven op huisartsenbeurs collegae, 9 maart 2010
Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Recente artikelen