Award voor ergonomie in de mondzorg

0
191

INSCHRIJVING VOOR TWEEDE HOKWERDA-AWARD GESTART!
De Hokwerda Award is een prijs die één keer per twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon, instelling of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het verbeteren van de beroepsuitoefening en de arbeidsomstandigheden in de mondzorg. De prijs bestaat uit twee delen, namelijk een Award en een bedrag van ?15.000,-. Het thema voor de tweede prijsuitreiking is gericht op het op ergonomische wijze organiseren van activiteiten in de tandartspraktijk. Aanmelden van cases die voldoen aan de criteria van inzending kan tot en met 31 december 2010 via www.hokwerda-award.nl

Criteria van inzending
Personen, instellingen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van het verbeteren van de beroepsuitoefening en de arbeidsomstandigheden in de mondzorg kunnen relevante cases op het gebied van ergonomie (laten) inschrijven voor de Hokwerda Award. Cases dienen digitaal te worden aangemeld via www.hokwerda-award.nl, in het Nederlands zijn opgesteld en met voldoende beeldmateriaal ter illustratie van de inzending. Naast de beschrijving van het doel, de werkwijze en uitkomsten moet de inzender ingaan op de vraag in hoeverre wordt voldaan aan de criteria voor beoordeling van de inzending. Bij de selectie van de genomineerden en de uiteindelijke winnaar kijkt de adviescommissie met name naar:

  • Het vernieuwende karakter
  • De algemene toepasbaarheid
  • De praktische haalbaarheid
  • Doelmatigheid
  • Aantoonbare verbetering van de taakuitvoering
  • Fysieke ergonomie
  • Cognitieve ergonomie
  • Organisatie ergonomie
  • Product ergonomie
  • Literatuur studie

Initiatiefnemers
De Hokwerda Award is een initiatief van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT). Arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir, De Amersfoortse en Interpolis maken de prijs mede mogelijk. De initiatiefnemers willen met de Award stimuleren dat de arbeidsomstandigheden in de dagelijkse praktijkvoering verder verbeteren en zo bijdragen aan het welzijn van de beroepsbeoefenaren in de mondzorg.

Vernoeming
De Award is vernoemd naar prof.drs. O. Hokwerda die sinds 1965 ijvert voor gezondere arbeidsomstandigheden. Door middel van onderzoek, onderwijs en het ontwikkelen van criteria heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van ontwerpen van apparatuur en werkwijzen in de tandartspraktijk. Meer informatie over de award vindt u op www.hokwerda-award.nl.

Bron: NMT