Nieuwe poli rust op schatkist

Een schatkist vol met patientenwensen is een van de fundamenten waarop de nieuwe polikliniek VUmc Cancer Center Amsterdam – diagnose en behandeling komt te rusten. Omdat er voor dakopbouw D geen aparte heipalen nodig zijn, kon het slaan van de eerste paal niet worden gevierd. In plaats daarvan overhandigde Elmer Mulder, voorzitter van de raad van bestuur, een de bouwers een kist met daarin de wensen van oncologiepatienten. De belangrijkste daarvan is natuurlijk om binnen 48 uur een diagnose en behandelplan te krijgen. De bouw van de poli sneldiagnostiek, zoals de polikliniek in de wandelgangen wordt genoemd, zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De officiele opening vindt plaats op 1 juli 2011.

Stand van zaken
Voorafgaand aan het officiele startsein vond er in het klinisch trainingscentrum een bijeenkomst plaats waar het kernteam de genodigden uitlegde wat de nieuwe poli uiteindelijk gaat betekenen voor patient en medewerkers. Andere sprekers gaven aan wat de huidige stand van zaken is en welke ontwikkelingen al gerealiseerd zijn. Inmiddels is een grote groep medewerkers gestart met de voorbereidingen om sneldiagnostiek in de organisatie mogelijk te maken, is de basis gelegd voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen afdelingen, is in kaart gebracht welke faciliteiten en zorgpaden er nodig zijn en zijn de wensen van de patient en naasten geïnventariseerd.