UMC-verpleegkundigen collectief in Kwaliteitsregister

Op 11 mei 2010 hebben NFU en V&VN de intentie uitgesproken om alle UMC-verpleegkundigen collectief te gaan inschrijven in het Kwaliteitsregister van verpleegkundigen en verzorgenden. Het Kwaliteitsregister V&V bevat een portfolio waarin verpleegkundigen bijhouden op welke wijze zijn hun deskundigheid up to date houden. De intentieverklaring is ondertekend door prof.dr. Louise Gunning, voorzitter NFU (op foto links) en dr. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN (op foto rechts). Daarmee zijn de acht UMC’s voortrekkers in de verdere professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden.

Foto:ANP