LNV zelf in hoge mate debet aan het nog geringe aantal geregistreerde Q-koorts vaccinaties

Geitenhouders vaccineren wel tegen Q-koorts maar registratie LNV hapert
Geiten- en schapenboeren weigeren niet te vaccineren tegen de Q-koorts, dat meldt melkgeitenhouder Klaas Sjoerd Meekma. steren. De vaccinatie is verplicht om de Q-koorts te beteugelen.BNR meldde vorige week dat geiten- en schapenboeren massaal hun dieren weigereden te laten vaccineren tegen de Q-koorts. Onjuist zo blijkt nu uit de berichten die we van de goed geinformeerde Geitenhouder Meekma ontvingen. Deze week zijn alweer 122 bedrijven geregistreerd die hun dieren hebben gevaccineerd. Dus einde van de week blijkt dat  159 van de 426 schapen- en geitenbedrijven aan de verplichting hebben voldaan. Aanleiding voor het niet op gang komen van de vaccinatiecampagne is niet een onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch maar de registratie van de vaccinaties hapert.

“Ik ken niet één geitenhouder die vaccinatie weigert en ik ken er veel. Ik weet wel hoe het bericht tot stand is gekomen, maar dat is geen excuus voor een foute conclusie die bovendien de boeren in een kwaad daglicht stelt.” Zo liet Klaas Sjoerd Meekma aan MedicalFacts weten. “Geitenhouders hebben al massaal hun dieren gevaccineerd of gaan dat nog doen voor 1 juni. Ze hebben daar alle belang bij omdat:
1. geen geitenhouder wil dat er mensen ziek worden van hun dieren;
2. vaccinatie de beste bescherming biedt tegen besmetting van hun dieren;
3. vaccinatie zelfs bij besmette dieren beschermt tegen spontane abortussen en daarmee de potentieel gevaarlijke uitstoot met een factor 1.000 vermindert”.

Minister Verburg van Landbouw meldde eerder deze week dat er nog maar weinig vaccinaties geregistreerd waren, maar dat is hoofdzakelijk te wijten aan het gebrekkige nieuwe registratiesysteem van LNV. Het is een crime om in dit systeem on-line te komen en het melden van de vaccinaties moet vooralsnog heel primitief, waardoor je voor het melden van 1.000 vaccinaties al minimaal vijf uren computertijd nodig hebt. De automatiseerders in de geiten- en schapenhouderij die een oplossing voor deze bottleneck proberen te maken hebben ook grote moeite om hun software bij LNV getest te krijgen. LNV is dus zelf in hoge mate debet aan het nog geringe aantal geregistreerde vaccinaties. Daadwerkelijk zijn er al veel meer entingen uitgevoerd.

Verder is het zo dat drachtige geiten officieel niet gevaccineerd mogen worden en daarom wachten veel veehouders bewust tot hun laatste dieren hebben gelamd (zo rond 15 mei) om dan de hele veestapel te kunnen vaccineren. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van de fabrikant voor toepassing van het vaccin.

Ten derde is/was een aantal veehouders bang voor mogelijke sporen van het vaccin in de melk waardoor hun bedrijven ten onrechte besmet verklaard zouden kunnen worden. Dat heeft voor de veehouders -zoals u vast weet- desastreuze gevolgen. De besmet verklaarde veestapels komen tot 1 juni in een sterfhuisconstructie zonder compensatie. Dat betekent bij ongewijzigd beleid voor de meeste bedrijven het einde.

De angst voor zo’n onterechte besmetverklaring is onder meer ingegeven door onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarbij DNA-sporen van het vaccin in de melk zijn aangetoond. Verschillende veehouders hebben ook daarom bewust gewacht met vaccinatie tot de laatste week van mei om zo het risico op een onterechte besmetverklaring met sterfhuisconstructie te omzeilen. Pas afgelopen dinsdag zijn de eerste resultaten van een onderzoek van LNV bekend geworden, waaruit naar voren komt dat die angst waarschijnlijk ongegrond is.

Uit een telefonische enquête onder geitenhouders komt naar voren dat al ca. 70 procent van de veestapels al gevaccineerd zijn en dat voor de andere dertig procent ook al vaccinatie gepland zijn. Het vaccin is ook al voor meer dan 90 procent door de boeren besteld en uitgeleverd aan de dierenartsen die de entingen moeten uitvoeren.

Klaas Sjoerd Meekma