Helft van het zorgpersoneel zoekt ander werk buiten de zorg

0
152
Er dreigt een leegloop in de zorg. De helft van het personeel denkt erover ander werk te zoeken. Ze klagen over de hoge werkdruk, het administratieve werk en het te lage budget.Dat blijkt uit een enquête van zorgverzekeraar Menzis. Mensen die in de zorg werken hebben geen hoge pet op van de verzekeraars. Die zijn alleen uit op winst en hebben geen oog voor de patient, is de kritiek.

Een en ander blijkt uit een landelijke zorgenquête onder ruim vierduizend medewerkers in de zorg, die vandaag wordt gepresenteerd. In het onderzoek door zorgverzekeraar Menzis krijgt vooral de politiek stevige onvoldoende. De voorgestelde bezuinigingen maken mensen bezorgd. Van de ondervraagden verwacht 63% dat binnen 4 jaar de kwaliteit van de zorg afneemt. De belangrijkste redenen zijn volgens de ondervraagden de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en te weinig geld.

Verder heeft 45% van het personeel elke maand wel eens met agressie te maken. Het gaat dan vooral om verbaal geweld.

Ook de politiek komt er niet goed van af. Zorgmedewerkers vinden dat er te weinig geld beschikbaar is. Ook zijn ze bang voor bezuinigingen.

ANP