Ervaren `oudere’ werknemers scoren het beste op vitaliteit

Scan maakt beoordeling arbeidsvitaliteit mogelijk
De ervaren generaties `oudere’ werknemers scoren aantoonbaar beter op vitaliteit dan andere leeftijdcategorieen werknemers. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van Oudstanding naar arbeidsvitaliteit onder ruim 2.000 werkenden en werkzoekenden. Zo scoren juist werknemers in de categorieen 45-plus, 55-plus en 65-plus overall beter op vitaliteit dan de leeftijdscategorieen onder 45 jaar. Daarmee wordt een vastgeroest vooroordeel over de beperkte inzetbaarheid van `oudere’ werknemers weerlegd. Bovendien belangrijk nieuws gelet op de actuele maatschappelijke discussie rond het verhogen van de pensioenleeftijd en daarmee de noodzaak tot langer doorwerken.

Vitaliteitscan
`Vitaliteit’ wordt een zeer belangrijk criterium bij de toekomstige beoordeling van medewerkers. Het is namelijk een veel zuiverder criterium omdat daarin meer facetten van het persoonlijk functioneren (energie, dynamiek, zingeving, richting, communicatie, competentie, flexibiliteit, leefstijl/welbevinden) worden meegewogen dan tot nu toe het geval was. Het gebruik van `Vitaliteit’ is nu ook eindelijk mogelijk omdat het meetbaar kan worden gemaakt met de Oudstanding Vitaliteitscan. De eerste organisaties gaan in Nederland nu met deze scan werken. Zo heeft Oudstanding inmiddels 24 werkcoaches van het UWV gecertificeerd om met deze scan te kunnen gaan werken en zodoende een beter zicht te krijgen op de inzetbaarheid van werknemers.

Hoe ouder hoe vitaler
De afgelopen periode is de vitaliteitscan toegepast op ruim 2.000 medewerkers in de verschillende leeftijdscategorieen. Daarmee is een representatief beeld ontstaan van de huidige vitaliteit van de Nederlandse werknemer. Duidelijk is nu dat er verschillen in vitaliteit tussen de verschillende leeftijdscategorieen zijn en vooroordelen worden gelogenstraft. Zo scoren juist werknemers in de categorieen 45-plus, 55-plus en 65-plus overall beter op vitaliteit dan de leeftijdscategorieen onder 45 jaar. Vitaliteit neemt dus toe met de jaren.

Patricia Heerkens, directeur van Oudstanding, “Het is duidelijk geworden dat de vitaliteitbeleving bij de ervaren generatie overall hoger is dan bij de andere leeftijdsgroepen. De druk om te presteren is daar lager en deze groep beschikt over meer relativeringsvermogen en veel ervaring en kennis. Het is een bevestiging van onze visie en toont aan dat deze generatie niet alleen uitstekend inzetbaar is op de arbeidsmarkt, maar daar bovendien zeer veel heeft toe te voegen. Het vroegtijdig afscheid nemen van de ervaren generaties leidt namelijk tot het creeren van `kennisafval’, wat een catastrofe is voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. “