Martini Ziekenhuis boekt resultaat met aangescherpte koers

Het Martini Ziekenhuis presenteert deze week een positief bedrijfsresultaat over 2009. Het ziekenhuis wist het verlies van 1,7 miljoen in 2008 om te buigen naar een winst van 2,5 miljoen in 2009. Volgens bestuursvoorzitter Hans Feenstra zit het ziekenhuis op de juiste koers. ‘Het resultaat is te danken aan een combinatie van een nieuwe organisatiestructuur, kostenbeheersing en extra opbrengsten.’ Het aantal patienten dat het Martini Ziekenhuis het afgelopen jaar bezocht, is gegroeid met iets meer dan 5%. Daarnaast kregen in 2009 nieuwe vormen van patientvriendelijkere zorgverlening gestalte. Het bedrijfsresultaat is vastgelegd in het jaardocument Zorg dat in te zien is op www.jaarverslagenzorg.nl, onder het item archief jaardocumenten.