Meerderheid Nederlanders voor behoud vrij verkrijgbare pijnstillers

Array

Een meerderheid van de Nederlanders wil dat pijnstillers zoals paracetamol, naproxen en ibuprofen vrij verkrijgbaar blijven voor consumenten. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Pijnstiller Infocentrum.

Eigen verantwoordelijkheid
Op de vraag: ‘Wat zou u ervan vinden als deze pijnstillers niet meer vrij verkrijgbaar zijn, maar alleen op doktersrecept’ zegt 61% dit een slechte zaak te vinden. Slechts 23% van de Nederlanders zou dit een goede zaak vinden, 15% heeft geen mening. ‘Blijkbaar vinden Nederlanders het belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Daarbij hoort ook zelf een keuze kunnen en mogen maken uit het aanbod van vrij verkrijgbare pijnstillers’ aldus prof. dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar anesthesiologie aan Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Pijnstiller Infocentrum. ‘Als pijnstillers alleen nog maar op doktersrecept zouden worden verstrekt of alleen nog maar via de apotheek verkrijgbaar zouden zijn, perkt dit de vrijheid van consumenten om te beslissen over hun eigen gezondheid en welzijn, aanzienlijk in. De vraag is of dat wenselijk is. Het grootste deel van de Nederlanders vindt van niet, zo wijst dit onderzoek uit.’

Strenge controles
Vrij verkrijgbare pijnstillers worden onderworpen aan zeer strenge controles voordat zij vrij te koop zijn voor consumenten. Volgens de Geneesmiddelenwet moet elk nieuw geneesmiddel officieel geregistreerd zijn voordat het beschikbaar komt op de markt. Dit geldt ook zelfzorggeneesmiddelen zoals vrij verkrijgbare pijnstillers. Bovendien moet er een zeer ruime ervaring zijn met een geneesmiddel voordat het een vrij verkrijgbaar geneesmiddel wordt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor die registratie. Zij beoordeelt op drie hoofdzaken: werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen gelden even strenge normen als voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Keurt het CBG een geneesmiddel goed voor de zelfzorgmarkt, dan voldoet het aan deze hoge eisen en is het veilig.

Betrouwbare informatie
Aangezien de Nederlandse consument sterk hecht aan persoonlijke keuzevrijheid, is het van groot belang dat consumenten kunnen beschikken over betrouwbare informatie omtrent vrij verkrijgbare pijnstillers en eerlijk worden voorgelicht. Consumenten moeten weten wat veilig en verantwoord gebruik van deze middelen inhoudt. Daarvoor bestaat een aantal belangrijke vuistregels, die ook te vinden zijn op de website www.pijnstillerinfocentrum.nl. Voor consumenten met vragen omtrent pijnstillers heeft het Pijnstiller Infocentrum ook een speciale Pijnstillertelefoon ingericht, bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur via 084 430 82 23.

Over het Pijnstiller Infocentrum
Het Pijnstiller Infocentrum (PI) verstrekt informatie over vrij verkrijgbare pijnstillers. Hiermee wil het PI de kennis over deze middelen bij Nederlandse consumenten bevorderen, en zo bijdragen aan verantwoord gebruik hiervan. Dit doet zij onder begeleiding van de Wetenschappelijke Adviesraad bestaande uit:
– Prof. dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar anesthesiologie, Vrije Universiteit Amsterdam
– Dr. Emile Couturier, neuroloog, Medisch Centrum Boerhaave in Amsterdam
– Drs. Rogier Franken, apotheker in Heemstede

Kijk voor meer informatie over pijnstillers en het Pijnstiller Infocentrum op www.pijnstillerinfocentrum.nl

http://www.pijnstillerinfocentrum.nl/

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen