Groei commerciële ziekenhuizen voorspeld

0
367

Nederland zal commerciele ziekenhuizen krijgen, omdat de economische omstandigheden hiertoe gunstiger worden. Dit verwacht bedrijfskundige dr. Patrick Jeurissen, die onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Slechts twee
Patrick Jeurissen promoveerde op: Commerciele ziekenhuizen, een vergelijkende en historische studie naar de winstbeogende ziekenhuissector in de VS, Engeland, Duitsland en Nederland. Ons land telt op dit moment 96 ‘gewone’ ziekenhuizen en maar twee min of meer commerciele: het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen.
Stimulansen
De potentiele groei van commerciele ziekenhuizen heeft te maken met hoge vergoedingen voor private investeringen in deze sector. Daarnaast speelt gebrek aan publiek kapitaal voor ‘gewone’ ziekenhuizen een rol. Het bieden van hogere inkomens aan de artsen in commerciele ziekenhuizen werkt ook groeibevorderend. In Nederland ontbraken deze stimulansen tot voor kort.

Meer kans

Commerciele ziekenhuizen hebben sinds kort meer kans van bestaan nu het verbod op winstuitkering in de gezondheidszorg langzaam maar zeker wordt ondermijnd. Dit is een gevolg van invoering van de marktwerking, aldus Jeurissen. Zelf heeft hij gewerkt voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, de voorloper van het Erasmus MC. Bovendien worden ziekenhuizen steeds meer verantwoordelijk voor het binnenhalen van hun kapitaal. Als ze daarin falen, komt overname door commerciele partijen in beeld.

Niet zeker
Maar, benadrukt Jeurissen, zolang winstuitkering wettelijk verboden blijft, is de komst van een commerciele ziekenhuissector in Nederland geen uitgemaakte zaak. Overigens, de groei of afname van commerciele ziekenhuizen heeft niets te maken met verschillen in doelmatigheid van de productie of kwaliteit van de behandelingen.